Další podpořené projekty

Informace o dalších podpořených projektech Místní akční skupinou svatého Jana z Nepomuku.

Účastníci mezinárodní konference navštívili Spálenopoříčsko 2014

Pozitivní dopady činnosti místních akčních skupin na český venkov začaly zajímat i akademickou sféru.

Podporujeme komunitní moštování 2014

Dnes konečně můžeme informovat o další aktivitě projektu, kterou je podpora komunitního moštování.

Program podpory - Rozjeď to s Tandemem!

Tandem Plzeň s podporou MŠMT nabízí českým spolkům a subjektům aktivním v mimoškolní oblasti (možné i školy s mimoškolním programem) příspěvek pro spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem/Rakouskem.

Seznam podpořených a nepodpořených projektů v XI. Výzvě

V rámci doplňkové Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 byly přihlášeny celkem 3 projekty. Dne 27. 2. 2014 zasedla ve Spáleném Poříčí Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů na základě podkladů od Výběrové komise a Programového výboru MAS. Celkem byly podpořeny 2 projekty. Podpořené projekty budou nyní registrovány na RO SZIF České Budějovice. Dohody o poskytnutí dotace budou předběžně podepisovány v září 2014.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace