Lenka Čengeryová, tak trochu jiná učitelka

Lenka Čengeryová pochází z Aše v Karlovarském kraji, již téměř deset let však žije s manželem a dvěma dětmi v Žinkovech. Donedávna učila na 1. stupni zdejší základní školy a nyní jako lektorka spolupracuje s MAS svatého Jana z Nepomuku při realizaci projektu Dycky spolu!

Lenko, jakou aktivitou se v rámci projektu Dycky spolu! zabýváš?

Spolupracuji na lektorském zajištění školního klubu, který je realizován pro děti 5. třídy zdejší základní školy. Pak také doučuji děti ze 4. a 6. třídy, především ve školních předmětech čeština a matematika. Přitom se však zaměřuji i na rozvoj dalších kompetencí u dětí, na komplexnější rozvoj jejich osobnosti.

V čem spatřuješ hlavní či nejdůležitější přínos aktivit, které lektoruješ?

Během mé práce s dětmi se snažím vytvářet bezpečnou atmosféru, uplatňuji individuální přístup ke každému žákovi či žákyni – při doučování vycházím především z jejich potřeb a zájmů. Dbám také na to, aby děti zažily pocit úspěchu ze svých pokroků, a tím pádem si přirozeně budovaly zdravé sebevědomí. Také se snažím nenásilně propojovat mimoškolní vzdělávání s tím oficiálním, školním. A musím též zmínit, že naše aktivity jsou prostorem pro seberealizaci, jak mou vlastní jako lektora, tak dětí, které se jich účastní.

Jaké výukové/vzdělávací metody používáš a proč?

Metody práce střídám tak, aby to bylo co nejpřínosnější pro samotné děti. Používám jak diskusi, tak samostatná cvičení, učíme se pracovat s chybou. Pravidelně probíhá i reflexe, aby u dětí docházelo ke „zvědomění“ všeho, co se naučily. Důležité je také střídání činností během jedné lekce, aby děti lépe udržely pozornost. Během doučování navíc používám různé hry na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Co Tě osobně při vedení aktivit nejvíce baví?

Asi nejvíc mě baví, když vidím, že to baví děti. Když dostávám pozitivní zpětnou vazbu na mou práci, a to především od samotných dětí. Také mě baví ta možnost nacházet a zkoušet nové metody a přístupy neformálního vzdělávání. A co mě naopak už vůbec nebaví, to je on-line výuka. ????

A co Tě nejvíce motivuje pro spolupráci s MAS svatého Jana z Nepomuku?

Největší motivací je pro mě možnost pomáhat druhým, hlavně dětem, a příležitost k mému vlastnímu osobnímu i profesnímu rozvoji.

 

Aktivita je realizována v rámci projektu „Dycky spolu!“ MAS svatého Jana z Nepomuku, č.p. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016079.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace