Účastníci mezinárodní konference navštívili Spálenopoříčsko 2014

Pozitivní dopady činnosti místních akčních skupin na český venkov začaly zajímat i akademickou sféru.

A tak pořadatelé mezinárodní konference Agrární perspektivy z České zemědělské univerzity v Praze věnovali téma té letošní právě MASkám a komunitou vedenému místnímu rozvoji. 

 Pozitivní dopady činnosti místních akčních skupin na český venkov začaly zajímat i akademickou sféru. A tak pořadatelé mezinárodní konference Agrární perspektivy z České zemědělské univerzity v Praze věnovali téma té letošní právě MASkám a komunitou vedenému místnímu rozvoji. Zatímco první den konference hodnotil rozličné aktivity MAS ze všech možných úhlů pohledů a prezentoval především zahraniční zkušenosti s aktivitami rozvoje venkova, druhý den byl věnován prezentaci zkušeností českých. A tak účastníci konference, také díky rozvíjející spolupráci, navštívili území působnosti MAS svatého Jana z Nepomuku.

Zatímco tajemnice města Spálené Poříčí Monika Rojová ve spolupráci s kronikářem Miroslavem Tupým nechali na účastníky v galerii Špejchar, zámeckém pivovaru, či vlastivědné expozici Spálenopoříčska dechnout historii města, s místostarostou Jindřichem Jindřichem účastníci diskutovali především o zkušenostech s realizovanými projekty a aktivitami a jejich dopady na místní rozvoj.

Vzhledem k zemědělskému zaměření účastníků exkurze bylo odpoledne věnováno představení aktivit ekologické farmy v Milínově. Majitel farmy Pavel Moulis prohlídku poutavě doplňoval vyprávěním o zkušenostech se zemědělským podnikáním, o tom, jak na 100 hektarové farmě vytvořit 7 pracovních míst, o nových výzvách a možnostech českých farmářů, ale třeba také o výhodách partnerství s MAS svatého Jana z Nepomuku.

Věříme, že uspořádání exkurze nejen zavedlo na Spálenopoříčsko další návštěvníky, ale že bylo také další aktivitou rozvíjející spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou.

Autor článku: Michal Arnošt

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace