Změny Strategie

Změny Strategie MAS svatého Jana z Nepomuku

Připravujeme

Rozšíření Strategie CLLD o nové aktivity OPŽP

V květnu 2018 jsme předložili na řídící orgán IROP žádost o změnu naší Strategie komunitně vedeného rozvoje.

Zápis z jednání zástupců obcí

Zápis z veřejného projednání nových aktivit OPŽP se zástupci obcí

Zápis z jednání pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z jednání pracovní skupiny Životní prostředí, které doplnila analytickou část strategie a navrhla opatření pro protierozní opatření a kvalitu sídelní zeleně.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace