Budování zázemí pro komunitní aktivity 4. 000. 000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy 12. 2. 2018. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 13. 4. 2018

Seznam projektů doporučených k financování ve 2. výzvě IROP

Projekt doporučený k financování ve 2. výzvě IROP - Budování zázemí pro komunitní aktivity

Text výzvy

Dne 12. 2. 2018 vyhlašuje MAS svatého Jana z Nepomuku 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na Budování zázemí pro komunitní aktivity. Alokace výzvy činí 4 210 520 Kč. Projekty lze předkládat prostřednictvím ISKP2017+ do 13. 4. 2018 do 12hod.

Interní postupy

Tento dokument upřesňuje postupy plánování, přípravy a vyhlašování výzev v programovém rámci IROP, hodnocení, výběr projektů, monitoring projektů a komunikaci se žadateli

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace