Aktivity MAP

Aktivity MAP

Management pro ředitele základních škol

Ředitelé a ředitelky základních škol (ZUŠ) se společně sešli, aby posílili své kompetence v oblasti školního managementu a pedagogického leadershipu.

Čtenářské dílny podporují kritické myšlení a radost ze čtení

"Čtenář není ten, kdo čte rychle, ale ten, kdo čte s chutí." – Jan Amos Komenský

Masáže ve školách jako klíč k lepšímu soustředění a sníženému stresu

Překvapivý nástroj pro klidnější a soustředěnější děti!

Participativní tvorba vize školy

Sdílená vize poskytuje směr, motivaci a rámec pro hodnocení, který může posílit každý aspekt školního života.

Koučovací přístup pro pedagogy ZUŠ

Jak koučování mění školy a zvyšuje úspěch žáků i učitelů?

Plán vzdělávacích aktivit MAP ORP Nepomuk IV (únor - červen 2024)

Zapojte se do vzdělávacích aktivit v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk IV v období únor – červen 2024!

Jak lépe vzdělávat pro 21.století?

Jak vypadá škola, do které byste chtěli chodit? Co byste se tam chtěli učit, aby vám to bylo užitečné v životě?

Plán vzdělávacích aktivit MAP ORP Nepomuk II (leden - červen 2022)

Seznamte se s plánem vzdělávacích aktivit, které jsme pro vás připravili v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II pro období leden – červen 2022.

Jsou rodiče ve škole - se školou v pohodě?

Téma, nad kterým diskutovali školní metodici prevence a ředitelé škol v území MAP II. přineslo zajímavé postřehy a náměty, které lze uplatnit v preventivních programech ve školách.

Podpůrná skupina pro učitele a asistenty pedagoga

Podpůrná asistentská skupina poskytuje prostor pro sdílení zkušeností v oblasti naplňování rovných příležitostí ve vzdělávání v duchu respektujícího přístupu a nenásilné komunikace.

Jak na třídní schůzky?

Pro mnoho učitelů i rodičů bývají třídní schůzky strašákem. Jak vést třídní schůzky moderním způsobem, který by byl přínosný a příjemný pro obě strany?

Učíme se venku!

Zajímavá interaktivní hodina nebo projekt se dá dobře dělat v běžné třídě, ale přesto to nemá takovou šťávu, jak když se předtím děti rozběhnou po zahradě nebo v lese...

Zdravá a bezpečná škola pro všechny? Jde to!

Zdravé a bezpečné klima ve školách je velkým tématem současné doby. Cílem semináře Mgr. Marka Černého bylo ukázat všem, kdo pracují s dětmi, neohrožující a efektivní postupy v práci se třídními kolektivy i jednotlivci, nalézt inspiraci a získat další cenné informace z oblasti prevence rizikového chování.

Přijměte pozvání do rodičovské kavárny!

Zajímáte se o výchovu a vzdělávání svého dítěte? Přijďte s námi sdílet své zkušenosti a potřeby vzhledem k základním a mateřským školám v území do premiérové online rodičovské kavárny.

Předposlední květnová sobota ve znamení čtenářské dílny

Využili jsme příznivé situace pro společná setkávání a uspořádali celodenní workshop Dílna čtení v praxi.

Neznámá zákoutí virtuálního světa odhalena!

Webinář Virtuální svět aneb bezpečnější internet oslovil na 60 zájemců z řad rodičů, kterým zprostředkoval informace o rizicích, která hrozí dětem při užívání internetu a online komunikaci.

Jde nám opravdu o děti?

Distanční výuka funguje a není důvod ji měnit. Jak zaznělo na společné online schůzce ředitelů a ředitelek škol v území ORP Nepomuk dne 18.2.2021, distanční výuka je i po roce fungování v pořádku a není potřeba se o ní dále bavit. Diskuze o formách výuky ve školách v době koronaviru byla spíše pokusem o nastavení spolupráce mezi školami, rodiči a žáky. Jde nám opravdu o děti, nebo jsou pedagogové spokojeni s průběhem on-line výuky ve školách?

Ochraňte své děti před nástrahami internetu!

Zúčastněte se bezplatného webináře pro veřejnost a rodiče, který se uskuteční 14. dubna 2021 od 17 do 19 hodin. Cílem webináře je propojit rodiče s mladou internetovou generací, a seznámit je s jednotlivými formami kyberkriminality. Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí a počítačových her. To vše v živém vysílání s možností klást lektorům dotazy. Jste zváni!

English Club bez lordů

Kroužek anglické konverzace v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk II.

Seminář "Právní minimum pedagoga"

Seminář Právní minimum pedagoga přilákal rekordní počet účastníků

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace