Dokumenty MAP

Dokumenty MAP

Místní akční plán vzdělávání

Aktualizace dokumentu MAP území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk

Strategický rámec MAP

Aktualizace Strategického rámce ke dni 9.5.2022

Roční akční plán 2022/2023

Tvorba vize škol, tematická setkání pro ředitele, supervize pedagogických sborů, aktivity podporující nové pojetí vzdělávání, rozvoj základních gramotností a podpora rovných příležitostí ve vzdělávání. To jsou hlavní témata ročního akčního plánu na období 2022-2023.

Strategický rámec MAP

Aktualizace Strategického rámce k 2.11.2021

Agregovaný popis potřeb škol

Agregovaný popis potřeb škol v území ORP Nepomuk (2020)

Roční akční plán 2020/2021

Tvořivé dílny, individuální konzultace či nové paradigma ve vzdělávání. To jsou témata, která ovládla diskusi nad ročním akčním plánem pro školní rok 2020/2021. Účastníci projednání se shodli, že pro děti a žáky je nejdůležitější bezpečné a přátelské prostředí ve školách. Dobré klima a atmosféra školy pak zvyšují studijní úspěchy žáků.

Strategický rámec MAP

Aktualizace Strategického rámce - aktualizace k 30.4.2020

Roční akční plán MAP ORP Nepomuk 2020

Roční akční plán MAP ORP Nepomuk pro rok 2020

Komunikační plán a organizační struktura

Komunikační plán a organizační struktura MAP ORP Nepomuk II.

Identifikace dotčené veřejnosti

Identifikace dotčené veřejnosti projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II

Místní akční plán vzdělávání

dokument MAP území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk

Strategický rámec MAP pro ORP Nepomuk

Dokument Strategický rámec MAP pro ORP Nepomuk - Podklad pro jednání Řídícího výboru MAP Nepomuk dne 23. listopadu 2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace