Dokumenty MAP

Dokumenty MAP

Identifikace místních lídrů

V rámci projektu MAP byli identifikováni místní lídři za řešené oblasti

Identifikace dotčené veřejnosti

Identifikace dotčené veřejnosti projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II

Komunikační plán a organizační struktura

Komunikační plán a organizační struktura MAP ORP Nepomuk II.

Strategický rámec MAP

Aktualizace Strategického rámce ke dni 21.11.2022

Místní akční plán vzdělávání

Aktualizace dokumentu MAP území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk

Strategický rámec MAP

Aktualizace Strategického rámce ke dni 9.5.2022

Roční akční plán 2022/2023

Tvorba vize škol, tematická setkání pro ředitele, supervize pedagogických sborů, aktivity podporující nové pojetí vzdělávání, rozvoj základních gramotností a podpora rovných příležitostí ve vzdělávání. To jsou hlavní témata ročního akčního plánu na období 2022-2023.

Strategický rámec MAP

Aktualizace Strategického rámce k 2.11.2021

Agregovaný popis potřeb škol

Agregovaný popis potřeb škol v území ORP Nepomuk (2020)

Roční akční plán 2020/2021

Tvořivé dílny, individuální konzultace či nové paradigma ve vzdělávání. To jsou témata, která ovládla diskusi nad ročním akčním plánem pro školní rok 2020/2021. Účastníci projednání se shodli, že pro děti a žáky je nejdůležitější bezpečné a přátelské prostředí ve školách. Dobré klima a atmosféra školy pak zvyšují studijní úspěchy žáků.

Strategický rámec MAP

Aktualizace Strategického rámce - aktualizace k 30.4.2020

Roční akční plán MAP ORP Nepomuk 2020

Roční akční plán MAP ORP Nepomuk pro rok 2020

Místní akční plán vzdělávání

dokument MAP území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk

Strategický rámec MAP pro ORP Nepomuk

Dokument Strategický rámec MAP pro ORP Nepomuk - Podklad pro jednání Řídícího výboru MAP Nepomuk dne 23. listopadu 2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace