Chci být dobrovolníkem

Co musím udělat, abych mohl/a vyjet jako dobrovolník Evropského sboru solidarity?

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku získala Známku kvality Evropského sboru solidarity, číslo akreditace: 2019-1-CZ01-ESC52-078234. Známka kvality (Quality Label) je certifikátem, který držitele opravňuje k vysílání a hostování dobrovolníků. 

Pokud si vyberete naši MAS jako podpůrnou (vysílající) organizaci, pak počítejte s několika osobními schůzkami v průběhu přípravy vašeho výjezdu. Vzájemná komunikace bude i v budoucnu, během vašeho výjezdu, velice důležitá. Budete se na naši MAS obracet, pokud se v hostitelské zemi vyskytnou problémy během projektu, před odjezdem i po návratu domů. Jako organizace neklademe na zájemce o dobrovolnické projekty Sboru solidarity žádné formální požadavky, program je otevřen každému zájemci nehledě na jeho znevýhodnění či specifické potřeby. Rozhodující je pouze vaše motivace a iniciativa při výběru vhodného projektu – tady můžeme přispět radou a administrativní pomocí, ale záleží hlavně na vás.

Jedinou podmínkou pro účast na dobrovolnickém projektu Evropského sboru solidarity je váš věk, protože vám musí být mezi 18 a 30 lety. Bude nutné, abyste si vyřídili registraci v ESC na adrese https://europa.eu/youth/solidarity. Poté si vyberte zajímavý projekt a kontaktujte Místní akční skupinu svatého Jana z Nepomuku, která vám pomůže se vším ostatním. Klíčovým partnerem bude i zahraniční přijímající organizace, která projekt vypsala a bude vás hostit. Vaše registrace také poskytuje přijímajícím organizacím možnost vás oslovit přímo na základě vámi uvedených údajů.

Jak si vybrat projekt?

Projekty můžete hledat v databázi akreditovaných projektů https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en. Doporučujeme hledat si projekt nejméně 6 měsíců dopředu. Samozřejmě se najdou i projekty, kam můžete odjet téměř ze dne na den. Při hledání vhodného projektu vám v případě potřeby můžeme pomoci i my.

Co dál?

V reakci na projekt je potřeba zaslat životopis (ideálně ve formátu Europassu) a motivační dopis s obecným vyjádřením vaší motivace pro výjezd. Dále je vhodné zmínit, co se vám líbí na konkrétním projektu, čím vás láká, jak koresponduje s vašimi zkušenostmi, zálibami a motivací – proto je vhodné tento dopis psát vždy na konkrétní projekt. Pokud u přijímající organizace postoupíte do užšího výběru, připravte se na videohovor (Skype atd.), v němž se vás potenciální zahraniční partner zeptá na podrobnosti uvedené v životopisu či motivačním dopisu. Poté vám sdělí datum, do kterého vám dají vědět, jestli jste byli pro projekt vybráni.

Kolik mě to bude stát?

Dobrovolnický projekt v rámci Evropského sboru solidarity je pro dobrovolníky zdarma (včetně předodjezdového školení, pomoci podpůrné organizace, zdravotního pojištění v zahraničí atd.). Dobrovolníci mají po dobu služby hrazené ubytovánístravu a dostávají kapesné, jehož výše je stanovena pro konkrétní zemi pobytu. Uhrazena je jim paušální částka na cestovní náklady pro příjezd do hostující země a na návrat domů, veškeré náklady spojené se získáním víza a očkováním, pokud je potřebují.

Dobrovolníci sami hradí cestovní náklady na cesty domů v průběhu projektu či výlety po okolí a další osobní náklady překračující kapesné.

Pokud máte další dotazy, nebo chcete, aby Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku byla Vaší podpůrnou organizací, kontaktujte nás!

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace