Strategie 2021+

Dokumenty Strategie 2021+ a související informace.

Akční plánování aktivit pro sociální začleňování II.

Jak můžeme na identifikované problémy a potřeby v sociální oblasti reagovat aktivitami z Operačního programu Zaměstnanost+ ?

Akční plánování aktivit pro sociální začleňování I.

Jaké jsou největší problémy v sociální oblasti v našem území? O tom s námi přišli diskutovat zástupci sociálních odborů měst Nepomuk, Spálené Poříčí a Blovice.

Koncepční část SCLLD 2021+

V srpnu 2021 byla schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku pro období 2021+.

Co potřebují spolky a komunity ke svému rozvoji?

Stabilní tým, generační obměnu, zázemí. To jsou nejčastější jmenovatelé vizí spolků z území Místní akční skupiny, které jejich zástupci definovali při společném setkání.

Jaké jsou největší "průsery" v krajině?

A co veřejná prostranství? Plní svůj účel, nebo je to s nimi na hraně podobně jako s krajinou? A existují vůbec příklady dobré praxe?

Co vlastně víme o mladých?

Můžeme vůbec plánovat aktivit a rozvoj území ve prospěch mladých, když o nich nic nevíme? Tyto otázky si kladli účastníci pracovní skupiny Mládež a volný čas a odpovědi nebyly snadné.

Která témata jsou důležitá pro rozvoj území?

Vzdělávání, práce s mládeží, životní prostředí, podpora spolků a místních komunit a podpora podnikání. To jsou témata, která členové, partneři a příznivci Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku zvolili za nejdůležitější pro kvalitu života v našem území.

Analýza potřeb obcí v území MAS SJN 2021+

Tato analýza byla zpracovány pro potřeby Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku v rámci aktualizace a přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021+. Sběr dat probíhal s využitím polostandardizovaných rozhovorů v období květen – červenec 2020.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace