Která témata jsou důležitá pro rozvoj území?

Vzdělávání, práce s mládeží, životní prostředí, podpora spolků a místních komunit a podpora podnikání. To jsou témata, která členové, partneři a příznivci Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku zvolili za nejdůležitější pro kvalitu života v našem území.

Společným lednovým setkáním v klubu sv. Václava v Žinkovech tak odstartovala příprava strategie pro rozvoj území naší Masky po roce 2021. Setkání bylo velmi emotivní a srdečné. Není také divu, po měsících mimořádných epidemiologických opatření a faktickému přesunu našich životů do online prostředí, byli účastníci vděční za prezenční setkání natolik, že podstoupili testování na přítomnost coronaviru. 

Setkání začalo "kolečkem" účastníků, kteří představili sebe a svoji srdcovku spojenou s MASkou. Náš tým hřály výroky jako "práce téhle Masky má smysl", "jejich aktivity mě nabíjí", "orientace na potřeby regionu" nebo "osobní přístup". Pro připomenutí činnosti MASky jsme účastníkům představili naši nejúspěšnější aktivity jako komunitní moštování, výměny mládeže i vzdělávání dospělých v programu Erasmus +, či aktuální projekt sociálního začleňování Dycky spolu! a také opatření, o které byl největší zájem z řad individuálních žadatelů.

Poté byli účastníci vyzváni, aby ve dvojicích diskutovali o nejdůležitějších tématech pro rozvoj regionu. Témata, která zaznívala nejčastěji byla poté vybrána k prodiskutování ve skupině. Diskuse byla spíše brainstormingem na otázky:

1) Jaké oblasti/témata/okruhy v rámci vybraného strategického tématu sem patří?

2) Jaké cílové skupiny téma oslovuje, kdo sem patří?

3) Kdo by měl téma řešit, kdo by měl být ve skupině zastoupen?

4) U jakých témat již máme zmapované potřeby/ známě výchozí situaci?

5) Na jaká témata je potřeba se více zaměřit, zjistit potřeby regionu, zpracovat analýzu?

Dalším krokem bude ustavení pracovních skupin, která výše zvolená témata hlouběji rozpracují a navrhnou akční kroky a opatření. Rádi bychom, aby součástí každé pracovní skupiny byl expert na dané téma, který přináší odbornou perspektivu na dané téma a my tak mohli zkombiovat místní znalost lokálních aktérů s dávkou inspirace zvenčí.

Na závěr bychom se s vámi rádi podělili o hodnocení setkání jedním účastníkem: "Příjemně strávené odpoledne s lidmi, kteří mají vztah k místu, kde žijí a mají chuť pro něj dělat něco navíc".

Setkání se konalo v rámci aktualizace Strategie místně vedeného komunitního rozvoje Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pr obdbí 2021+ za podpory projektu Zlepšení řídících a administrativních schopnostní MAS svatého Jana z Nepomuku, číslo projektu CZ. 06.4.59/0.0/0/15_003/0010589.

 

Odkaz na zápis z jednání zde 


Autor fotografií: Archiv MAS

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace