Výzvy:

1
Září
2019

Malé granty pro obce - aktualní potřeby 2019

Dokumenty Malé granty pro obce - aktualní potřeby 2019

1
Září
2019

Startér 2019

Letošní rok chceme podpořit inovativní, pilotní projekty, které zapojují obyvatele různého věku do veřejného života, nebo jsou zaměřené např. na dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci. Máte nějaký nápad? Sem s ním!

20
Červen
2019
Ukončená výzva

Výzva MAS podpora komunitního dialogu II.

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje výzvu MAS k překládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Alokace výzvy činí 7 500 000,- Kč. Plánovaná uzávěrka příjmů žádosti je 20. 6. 2019.

20
Červen
2019
Ukončená výzva

Výzva MAS sociální služby a sociální začleňování

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje výzvu MAS k překládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Alokace výzvy činí 1 200 000 CZK. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 20.6.2019, 11:00 hodin.

30
Srpen
2019

Realizace sídelní zeleně

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje první výzvu v rámci Operačního programu životní prostředí. Alokace výzvy činí 8.000.000,-Kč. Vyhlášení výzvy 19. 2. 2019. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 30. 8. 2019 ve 20:00 hod.

30
Srpen
2019

Protierozní opatření

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje druhou výzvu v rámci Operačního programu životní prostředí. Alokace výzvy činí 2.000.000,-Kč. Vyhlášení výzvy 19. 2. 2019. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 30. 8. 2019 ve 20:00 hod.

29
Březen
2019
Ukončená výzva

Rozvoj vzdělávacích zařízení 6.479.803 Kč

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje výzvu Rozvoj vzdělávacích zařízení. Plánované vyhlášení výzvy 14. 1. 2019. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 29. 3. 2019 ve 12 hod.

31
Leden
2019
Ukončená výzva

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 2.Výzva byla stornována z technických důvodů a 3.Výzva tak navazuje na úspěšně ukončenou 1.Výzvu Programu rozvoje venkova, ve které bylo ze strany MAS SJN podpořeno 15 projektů ze 16 podaných.

18
Prosinec
2018
Ukončená výzva

Prorodinná opatření II.

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje II. Výzvu k překládání žádosti o podporu z Operačního programu zaměstnanost – prorodinná opatření II.

18
Prosinec
2018
Ukončená výzva

III. výzva sociální služby a sociální začleňování

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje III. Výzvu k překládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost – sociální služby a sociální začleňování I

Novinky v událostech

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku (MAS)

MAS sv. Jana z Nepomuku se svým Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ byla vybrána v prvním kole příjmu Žádostí o dotaci, a tak společně s dalšími 47 MAS v České republice dostala „zelenou“ k realizaci rozvojového plánu s využitím finančních prostředků Programu Leader.

MAS poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale je jejich zprostředkovatelem pro žadatele z regionu. Strategický plán Leader je totiž naplňován prostřednictvím realizace především menších investičních projektů, jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí.

Borovno Čížkov Čmelíny Chlumy Klášter Kozlovice Kramolín Louňová Měcholupy Mileč Milínov Mladý Smolivec Mohelnice Nekvasovy Nepomuk Neurazy Nové Mitrovice Polánka Prádlo Sedliště Spálené Poříčí Srby Tojice Třebčice Vrčeň Žinkovy Míšov

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace