Výzva č. 7 k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova

Výzva MAS č. 7 k předkládání žádosti o podporu v rámci Programu rozvoje venkova

Seznam podpořených projektů

Seznam podpořených projektů v 7. výzvě PRV

Seznam registrovaných žádostí o dotaci v 7. výzvě PRV

Seznam registrovaných žádostí o dotaci v 7. výzvě PRV, která skončila dne 8.3.2024.

Výzva MAS č. 7 PRV

Výzva MAS č. 7 PRV

Interní postupy PRV

Interní postupy pro hodnocení a výběr projektů

Pravidla-19-2-1- Specifická pravidla pro žadatele

Pravidla pro žadatele a příjemce PRV operace 19-2-1

Metodické stanovisko č. 1 k preferenčním kritériím

Metodické stanovisko č. 1 k preferenčním kritériím pro hodnocení projektů

Metodické stanovisko č. 2 k preferenčním kritériím

Metodické stanovisko č. 2 k preferenčním kritériím pro hodnocení projektů

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následně podání na SZIF

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře a následně podání na SZIF

Příručka pro publicitu

Příručka pro publicitu

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Praktický příklad pro ilustraci - vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikost

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikost

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Prohlášení o kategorii podniku jako průřezové přílohy přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku jako průřezové přílohy přes Portál farmáře

Fiche č. 4 Produkce lokálních potravin

Fiche č. 4 Produkce lokálních potravin

Fiche č. 6 Budování vzdělávacích a komunitních zařízení

Fiche č. 6 Budování vzdělávacích a komunitních zařízení

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace