Lidé v MAS

Členové MAS svatého Jana z Nepomuku

Pavel Kroupa, Nepal, z.s.

Bydliště: Nepomuk
Práce:
Záliby:
Funkce v MAS: člen programového výboru MAS

Zájmová skupina: kultura

Sektor: soukromý

Motivace ke členství v MAS:

Činnost MAS sledujeme se zájmem dlouhodobě. V tomto programovém období jsme byli i úspěšnými žadateli. Navíc jsme organizace vzniklá odspodu, vyvíjející nepřehlédnutelnou kulturní aktivitu na území města Nepomuk. Rádi bychom se tedy angažovali i v MAS jako plnohodnotní členové.

 


Mgr. Pavlína Jandošová

Bydliště: Nepomuk
Práce: pedagog
Záliby: sport - skialpinismus, nordic walking

Funkce v MAS: členka programového výboru MAS

Zájmová skupina: vzdělávání

Sektor: soukromý

Co mě motivuje ke členství v MAS:

Jako člen realizačního týmu MAP se podílím na koordinování vzdělávacích aktivit pro území ORP Nepomuk. Jsem příznivcem a propagátorem systémových změn ve vzdělávání. Vzhledem k dlouhodobé praxi ve školství a znalosti školské problematiky mohu přispět k odborné diskusi mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a napomoci tak k jeho zkvalitňování.


Bc. Hana Černohousová

Bydliště: Čmelíny u Nepomuku

Práce:

Funkce v MAS: členka MAS

Zájmová skupina: kultura

Sektor: soukromý

Motivace ke členství:

Žiji v obci, která je v zájmovém území MAS sv. Jana z Nepomuku, a záleží mi na tom, aby se (nejen) naše vesnička rozvíjela za využití členství ve zmíněné MAS. Je zapotřebí hledat nové cesty a alternativy pro "obyčejný" občanský život a práci na českém venkově. Záleží mi na mnohastranném rozvoji venkovského území, které se stalo také mým domovem.


Ing. Jindřich Jindřich, Město Spálené Poříčí

Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: starosta Spáleného Poříčí
Záliby, koníčky: turistika, lyže, rocková hudba

Funkce v MAS: předseda programového výboru MAS

Zájmová skupina: samospráva

Sektor: veřejný

Můžete nějak zhodnotit první ročník programu Startér?
Každopádně mě zaujala pestrost nápadů předložených projektů a jistá míra odvahy většiny žadatelů. Líbí se mi, že se pouštějí do aktivit, do kterých bych já osobně vzhledem k možným rizikům asi nešel. Myslím, že by bylo dobré při aktualizaci našeho Strategického plánu LEADER (SPL) „Budoucnost založená na tradici“ zdůraznit zapojení mladých lidí do přípravy a realizace projektů, např. úpravou hodnotících kritérií, nebo využitelností realizovaných projektů pro mladé. O dalším zapojení mladých mimo realizaci SPL budeme jistě přemýšlet a uvidíme také, co vše nám dovolí náš rozpočet.


Ing. Radovan Sochor, DAOS PLUS, s.r.o.

Bydliště: Plzeň a Železný Újezd
Práce: ředitel společnosti DAOS PLUS, s.r.o., která provozuje síť českých restaurací Švejk restaurant, společník DAOS Consulting, s.r.o.
Záliby, koníčky: cestování, gastronomie, lyžování

Funkce v MAS: místopředseda programového výboru MAS

Zájmová skupina: cestovní ruch

Sektor: soukromý

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Naše společnost DAOS Consulting, s.r.o. „provedla“ MAS projektem Osvojování schopností v rámci programu LEADER+ v roce 2006 a spolupracovala na přípravě strategického plánu Budoucnost založená na tradici, který umožnil získat pro MAS finanční prostředky z programu LEADER na období 2008 - 2013. MAS propaguji především mezi potencionálními žadateli, s kterými se setkávám, příp. i mezi dalšími lidmi z území, nejen kvůli podpoře jejich projektových záměrů, ale také kvůli tomu, aby se do činnosti MAS aktivně zapojili.


Martina Krumpholcová

Bydliště: Tojice u Nepomuku
Práce: úřednice
Záliby, koníčky: zahrada, knížky

Funkce v MAS: členka výběrové komise MAS

Zájmová skupina: samospráva

Sektor: soukromý

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem přispívám k dění v území?

Členkou MAS jsem se stala už docela dávno, protože jsem v tom viděla pro naši malou obec možnost, jak získat peníze. Naše obec si sama zpracovala jeden z prvních projektů u MAS a uspěla. Pak jsem byla součástí týmu, který realizoval projekt pro mateřskou školku ve Vrčeni. Podílela jsem se na čtyřech dalších menších projektech. Přesto, že to byla docela "papírová válka", radost z toho, že se věc povedla, převážila.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


Mgr. Michala Jandíková, ČSOP Spálené Poříčí

Bydliště: Blovice
Práce: profesorka na SŠ
Záliby, koníčky: ČSOP, příroda, ekologie

Funkce v MAS: členka MAS

Zájmová skupina: ekologie

Sektor: soukromý

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem propaguji MAS v území?
Žádnému zodpovědnému člověku by nemělo být lhostejné, v jakém prostředí žije a jaké možnosti rozvoje jsou na daném území nabízeny. Mou snahou je proto aktivně propagovat MAS a informovat místní obyvatele o možnostech dotací, např. prostřednictvím ČSOP ve Spáleném Poříčí.


Vladimír Vokurka, Město Nepomuk

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: samospráva

Sektor: veřejný

 


Jiří Hanzlík, ČSOP ZO Neurazy

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: ekologie

Sektor: soukromý

 


Jan Velík

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: zemědělství

Sektor: soukromý

 


Dušan Kubík

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: zemědělství

Sektor: soukromý

 


Soňa Tikalská

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:

Funkce v MAS: členka výběrové komise MAS

Zájmová skupina: cestovní ruch

Sektor: soukromý

 


Daniel Leon

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: cestovní ruch

Sektor: soukromý

 


Václav Kovář, N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek, o.s.

Bydliště: Nepomuk
Práce: v oboru zahradnictví a zemědělství
Záliby, koníčky: cestování, příroda, zvířata, rostliny

Funkce v MAS: člen programového výboru MAS

Zájmová skupina: ekologie, zemědělství

Sektor: soukromý

K regionu, kde žiji, mám silnou vazbu. Nemohl bych žít jinde. Zajímám se o dění v něm a aktivně podporuji jeho rozvoj.

 


Pavel Motejzík, DSO Mikroregion Nepomucko

Bydliště: Nepomuk
Práce: Město Nepomuk - vedoucí kultury a cestovního ruchu, Mikroregion Nepomucko - manažer
Záliby, koníčky: regionální historie, kultura, architektura, cestování, psaní textů

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: samospráva

Sektor: veřejný

Motivace ke členství:

Rád spolupracuji s milými lidmi, kterým záleží na rozvoji regionu a ne na vlastním obohacení.


Václav Česák, Matice svatého Jana Nepomuckého

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: kultura

Sektor: soukromý


Adéla Mašková

Bydliště: Borovno
Práce: místostarostka v obci Borovno
Záliby, koníčky: cestování, mezinárodní spolupráce

Funkce v MAS: členka MAS

Zájmová skupina: vzdělávání

Sektor: soukromý

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem přispívám k dění v území?

Na MASce mám ráda především to, jakým způsobujem propojuje lidi v území. Já osobně se zasazuji o to, aby naše MAS zjišťovala skutečné potřeby lidí a na tyto potřeby reagovala návrhem řešení či zajímavou aktivitou.


Monika Rojová

Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: tajemnice Města Spálené Poříčí
Záliby, koníčky: běh, kultura, cestování

Funkce v MAS: členka revizní komise

Zájmová skupina: spolková činnost

Sektor: soukromý

S věkem si čím dál tím více uvědomuji, jaké mám štěstí, že žiji právě tady. Náš region je zajímavý, krásný a rozhodně stojí za to jej takový udržet nebo dokonce život v něm zlepšovat. MAS sv. Jana z Nepomuku je dobrým nástrojem a skvělou cestou, jak tohoto cíle dosáhnout. Jsem ráda, že jsem členkou této skupiny.

 


Štěpánka Kodýdková, Farnost Nepomuk

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:

Funkce v MAS: členka výběrové komise MAS

Zájmová skupina: kultura

Sektor: soukromý

 


Ing. Pavel Jiran, Fotoklub Nepomuk

Bydliště: Nepomuk
Záliby, koníčky: fotografie, cestování, sport

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: kultura

Sektor: soukromý

Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Např. na téma: časté chyby při zpracování projektových žádostí a při realizaci projektů jako poučení pro žadatele.


Ing. Hana Moulisová

Bydliště: Milínov
Práce: CP SZIF Praha
Záliby, koníčky: příroda, zemědělství, sportování (jízda na koni, lyžování, cyklistika),výživa, ekologie

Funkce v MAS: členka MAS

Zájmová skupina: cestovní ruch

Sektor: soukromý

Proč jsem členem MAS?
Hlavní myšlenkou je přispět k dobré věci a využít zkušeností s finančními podporami v rámci EU. Pomáhat při zkvalitňování, zatraktivňování a usnadňování života v regionu, ve kterém žiji a vychovávám své děti.


František Konvář, Obec Mladý Smolivec

Bydliště: Mladý Smolivec
Práce: uvolněný starosta
Zájmy: 

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: samospráva

Sektor: veřejný

 


Ing. Veronika Sklenářová

Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: projektová manažerka MAS, projektová administrace Město Spálené Poříčí
Záliby, koníčky: jízda na kole, jóga, četba

funkce v MAS: členka MAS

Zájmová skupina: spolková činnost

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Ústně informuji své přátele a známé o činnostech MAS a možnostech využití finančních prostředků, které je možné prostřednictvím MAS získat.


Ing. Josef Lank

Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: lesnictví
Záliby, koníčky: příroda, sport

Funkce v MAS: člen MAS

Sektor: soukromý

Zájmová skupina: podnikání

Na jaké téma bychom měli uspořádat infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Návštěva dalších MAS v rámci Národní sítě MAS - např. MAS Sokolovsko (Statek Bernard - centrum tradičních řemesel).


Marie Bílková

Bydliště: Prádlo
Práce: důchodce
Záliby, koníčky: cizí jazyky, historie, dějiny křesťanského myšlení, svatojánská tematika

Funkce v MAS: členka výběrové komise

Zájmová skupina: vzdělávání

Sektor: soukromý

Jakým způsobem se hodlám do činnosti MAS zapojit?

Chci přispívat k aktivizaci lidí na venkově, informovat je o výzvách MAS, případně jim pomoci s přípravou projektů. V případě potřeby jsem ochotna provádět jazykové korektury materiálů vydávaných MAS.


Josef SKALA, Cert.Mgmt.

Bydliště: Nepomuk
Práce: majitel firmy Josef Skala - IOK Inženýrská a obchodní kancelář Nepomuk, jednatel a ředitel společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Záliby, koníčky: aktivní odpočinek, rekonstrukce historických motocyklů, literatura a cestování

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: podnikání

Sektor: soukromý

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit:
Členem jsem se stal zejména proto, že se jsem člověk aktivní, a kde jinde hledat spřízněné stejně postižené duše než v "akční skupině". Způsob zapojení vidím především ve využití mých dlouhodobých a rozsáhlých zkušeností  při  rozvoji  a  plánování  aktivit, záměrů, cílů, apod., v regionu působení MASky, zejména však na území města Nepomuk a jeho bezprostředního okolí. 


Marcela Mašínová, PaNaMo, o.s.

Bydliště: Plzeň, budoucí bydliště Partoltice
Práce: produkce, poradenství v oblasti osobnostního rozvoje
Záliby, koníčky: divadlo, kino, moře, spánek...

Funkce v MAS: členka MAS

Zájmová skupina: kultura

Sektor: soukromý

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěla do činnosti MAS aktivně zapojit?
Moje rodina plánuje přesun na území MAS a naše občanské sdružení (PaNaMo, o.s.) by zde rádo vybudovalo Kulturní a vzdělávací centrum, které bude nabízet různé volnočasové aktivity v oblasti kultury a osobnostního rozvoje pro jednotlivce i rodiny. Rádi bychom se také více zapojili do místního kulturního života.


Leoš Kubový, o.s. Voletín

Bydliště: Plzeň a Radošice
Práce: předseda o. s. Voletín, živnostník v oblasti tisku, reklamy, vydavatelství atd.
Záliby, koníčky: Příroda - historie - aktivní život - myslivost - komunikace - svoboda - dobrovolnictví

Funkce v MAS: člen MAS

Zájmová skupina: spolková činnost

Sektor: soukromý

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl/a do činnosti MAS aktivně zapojit?
Jsme v MAS, abychom společně posunuli rozvoj tohoto zanedbaného kraje. Zaměřili jsme se na revitalizaci bývalých vojenských objektů, chceme vytvářet platformu pro vzájemnou diskuzi sektorových partnerů - podnikatelů, samospráv a nevládek.


MgA. Dušan Skala

Bydliště: Zahrádka, obec Čížkov
Práce: OSVČ - grafik, fotograf
Záliby, koníčky: věda, historie, film

Funkce v MAS: člen revizní komise MAS

Zájmová skupina: kultura

Sektor: soukromý

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Ve svém okolí se snažím při různých příležitostech informovat o aktuálních výzvách MAS, tak aby obec či místní organizace věděli o této možnosti získávání peněz.


Mgr. Miroslava Brožová, Monastery, z.ú.

Bydliště: Klášter u Nepomuka
Práce: koordinátorka a projektová manažerka
Záliby, koníčky: čtení, fotografování, hudba, cestování, psychologie, filozofie aj.

Funkce: členka výběrové komise

Zájmová skupina: kultura

Sektor: soukromý

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem přispívám k dění v území?        

Mám ráda tento region, ve kterém od roku 2001 žiji. Chtěla bych přispět propojováním aktivních lidí a podílet se na rozšiřování zajímavých akcí zejména v oblasti kultury a vzdělávání.


Jaké nové činnosti bych prostřednictvím MAS chtěla v území rozvíjet?

Dobrovolnictví a open air akce jako jsou kupř. slavnosti, trhy, koncerty pod širým nebem, festivaly. Dlouhodobým cílem pro mne zůstává spoluúčast na otevření areálu Šternberský dvůr pro veřejnost a vybudování lesoparku na Zelené hoře.


Václav Bečvář

Bydliště: Čmelíny
Práce: zemědělský podnikatel
Záliby, koníčky: grilování, relaxace

Funkce v MAS: člen revizní komise

Zájmová skupina: zemědělství

Sektor: soukromý

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit?
Členem MAS jsem se stal především proto, abych se aktivně zapojil do rozvoje území. Jakožto nový člen jsem se v loňském roce zúčastnil informačně-vzdělávací exkurze do MAS Krajina srdce, abych získal povědomí o tom, jakým způsobem fungují jiné MAS na našem území a své poznatky mohl zúročit i u nás. Hodlám aktivně vyhledávat nové členy MAS, příp. informovat kolegy-zemědělské podnikatele o možnostech podpory.  


Iva Přibáňová

Bydliště: Dvorec u Nepomuku

Práce: účetní, ekonom


Funkce v MAS: členka výběrové komise

Zájmová skupina: podnikání

Sektor: soukromý


Mgr. Lenka Špačková

Bydliště: Nepomuk

Funkce v MAS: členka MAS

Zájmová skupina: kultura

Sektor: soukromý


Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace