Lidé v MAS

Členové MAS svatého Jana z Nepomuku

Ing. Jindřich Jindřich, Spálené Poříčí

Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: místostarosta Spáleného Poříčí
Záliby, koníčky: turistika, lyže, rocková hudba
Funkce v MAS: předseda programového výboru

Můžete nějak zhodnotit první ročník programu Startér?
Každopádně mě zaujala pestrost nápadů předložených projektů a jistá míra odvahy většiny žadatelů. Líbí se mi, že se pouštějí do aktivit, do kterých bych já osobně vzhledem k možným rizikům asi nešel. Myslím, že by bylo dobré při aktualizaci našeho Strategického plánu LEADER (SPL) „Budoucnost založená na tradici“ zdůraznit zapojení mladých lidí do přípravy a realizace projektů, např. úpravou hodnotících kritérií, nebo využitelností realizovaných projektů pro mladé. O dalším zapojení mladých mimo realizaci SPL budeme jistě přemýšlet a uvidíme také, co vše nám dovolí náš rozpočet.


Ing. Radovan Sochor, DAOS PLUS, s.r.o.

Bydliště: Plzeň a Železný Újezd
Práce: ředitel společnosti DAOS PLUS, s.r.o., která provozuje síť českých restaurací Švejk restaurant, společník DAOS Consulting, s.r.o.
Záliby, koníčky: cestování, gastronomie, lyžování
Funkce v MAS: místopředseda programového výboru

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Naše společnost DAOS Consulting, s.r.o. „provedla“ MAS projektem Osvojování schopností v rámci programu LEADER+ v roce 2006 a spolupracovala na přípravě strategického plánu Budoucnost založená na tradici, který umožnil získat pro MAS finanční prostředky z programu LEADER na období 2008 - 2013. MAS propaguji především mezi potencionálními žadateli, s kterými se setkávám, příp. i mezi dalšími lidmi z území, nejen kvůli podpoře jejich projektových záměrů, ale také kvůli tomu, aby se do činnosti MAS aktivně zapojili.


Martina Krumpholcová

Bydliště: Tojice u Nepomuku
Práce: úřednice
Záliby, koníčky: zahrada, knížky
Funkce v MAS: členka MAS

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem přispívám k dění v území?

Členkou MAS jsem se stala už docela dávno, protože jsem v tom viděla pro naši malou obec možnost, jak získat peníze. Naše obec si sama zpracovala jeden z prvních projektů u MAS a uspěla. Pak jsem byla součástí týmu, který realizoval projekt pro mateřskou školku ve Vrčeni. Podílela jsem se na čtyřech dalších menších projektech. Přesto, že to byla docela "papírová válka", radost z toho, že se věc povedla, převážila.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


Václav Kovář, N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek, o.s.

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: člen programového výboru

 


Mgr. Michala Jandíková, ČSOP Spálené Poříčí

Bydliště: Blovice
Práce: profesorka na SŠ
Záliby, koníčky: ČSOP, příroda, ekologie
Funkce v MAS: členka MAS

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem propaguji MAS v území?
Žádnému zodpovědnému člověku by nemělo být lhostejné, v jakém prostředí žije a jaké možnosti rozvoje jsou na daném území nabízeny. Mou snahou je proto aktivně propagovat MAS a informovat místní obyvatele o možnostech dotací, např. prostřednictvím ČSOP ve Spáleném Poříčí.


Pavel Kroupa, Město Nepomuk

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: člen programového výboru

 


Pavel Motejzík, DSO Mikroregion Nepomucko

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: člen MAS

 


Kristýna Fantová, TOPLAND BRD, o.s.

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: členka výběrové komise

 


Jiří Hanzlík, ČSOP ZO Neurazy

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: člen MAS

 


Jan Velík

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: člen MAS

 


Monika Rojová

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: členka revizní komise

 


Dušan Kubík

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: člen MAS

 


Štěpánka Kodýdková, Farnost Nepomuk

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: členka výběrové komise

 


Soňa Tikalská

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: členka výběrové komise

 


Daniel Leon

Bydliště:
Práce:
Záliby, koníčky:
Funkce v MAS: člen MAS

 


Adéla Mašková

Bydliště: Borovno
Práce: místostarostka v obci Borovno
Záliby, koníčky: cestování, mezinárodní spolupráce
Funkce v MAS: členka programového výboru

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem přispívám k dění v území?

Na MASce mám ráda především to, jakým způsobujem propojuje lidi v území. Já osobně se zasazuji o to, aby naše MAS zjišťovala skutečné potřeby lidí a na tyto potřeby reagovala návrhem řešení či zajímavou aktivitou.


Ing. Pavel Jiran, Fotoklub Nepomuk

Bydliště: Nepomuk
Záliby, koníčky: fotografie, cestování, sport
Funkce v MAS: člen MAS

Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Např. na téma: časté chyby při zpracování projektových žádostí a při realizaci projektů jako poučení pro žadatele.


Ing. Hana Moulisová

Bydliště: Milínov
Práce: CP SZIF Praha
Záliby, koníčky: příroda, zemědělství, sportování (jízda na koni, lyžování, cyklistika),výživa, ekologie
funkce v MAS: členka MAS

Proč jsem členem MAS?
Hlavní myšlenkou je přispět k dobré věci a využít zkušeností s finančními podporami v rámci EU. Pomáhat při zkvalitňování, zatraktivňování a usnadňování života v regionu, ve kterém žiji a vychovávám své děti.


Eva Kubová, Obec Mladý Smolivec

Bydliště: Mladý Smolivec
Práce: uvolněná starostka (původní povolání ekonom, účetní)
Zájmy: domácí práce, kytičky a zahrádka, trochu kolo, čtení, fotografování
Funkce v MAS: členka MAS

Na jaké téma bychom měli uspořádat Infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Určitě jsou důležité infoakce k vyhlašovaným dotačním titulům. Asi hlavně pro podnikatele, neboť ti moc u nás nevěří, že se dají na své podnikatelské záměry obdržet finanční prostředky.


Ing. Veronika Sklenářová

Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: projektová manažerka MAS, projektová administrace Město Spálené Poříčí
Záliby, koníčky: jízda na kole, jóga, četba
funkce v MAS: členka MAS

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Ústně informuji své přátele a známé o činnostech MAS a možnostech využití finančních prostředků, které je možné prostřednictvím MAS získat.


Ing. Jiří Tetzeli

Bydliště: Březí u Žinkov
Práce: podnikatel
Záliby, koníčky: lyžování, jízda na koni, příroda
Funkce v MAS: člen MAS

Jakým způsobem propaguji MAS v území i mimo něj:
Na akcích (jednání Okresní agrární komory Plzeň - sever, VH Svazu chovatelů koní, apod.), rozdávám materiály a sděluji informace o MAS. O činnosti MAS informuji rovněž hosty a návštěvníky naší farmy.


Václav Silovský, Šumavský angus, s.r.o.

Bydliště: Soběsuky
Práce: provoz restaurace Angus steak house
Záliby, koníčky: farmaření, gastronomie, sport
Funkce v MAS: člen MAS
 
Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit?
Členem MAS jsem se stal kvůli dobré myšlence určitým způsobem propagovat náš kraj a zapojit se do spolupráce s ostatními subjekty v regionu. Aktivně se zapojuji například tím, že společně pracujeme na projektech pro získání dotace. Stejně tak považuji za významný „propagátor“ v širokém okolí nově vytvořený bulletin - Projektový slabikář, do jehož přípravy jsem se svými odpověďmi zapojil.


Ing. Josef Lank, ČSOP Spálené Poříčí

Bydliště: Spálené Poříčí
Práce: lesnictví
Záliby, koníčky: příroda, sport
Funkce v MAS: člen výběrové komise

Na jaké téma bychom měli uspořádat infoakci, příp. exkurzi, aby byla pro Vás přínosná?
Návštěva dalších MAS v rámci Národní sítě MAS - např. MAS Sokolovsko (Statek Bernard - centrum tradičních řemesel).


Marie Bílková

Bydliště: Prádlo
Práce: důchodce
Záliby, koníčky: literatura, historie, cizí jazyky
Funkce v MAS: členka výběrové komise

Jakým způsobem se hodlám do činností MAS aktivně zapojit?
Především chci přispět k aktivizaci lidí na venkově, pomáhat s přípravou projektů, pomáhat mladým lidem, aby se „nebáli“ a zažádali si u MAS v rámci programu Startér, který je umožní nakopnout a posunout dál.


Josef SKALA, Cert.Mgmt.

Bydliště: Nepomuk
Práce: majitel firmy Josef Skala - IOK Inženýrská a obchodní kancelář Nepomuk, jednatel a ředitel společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Záliby, koníčky: aktivní odpočinek, rekonstrukce historických motocyklů, literatura a cestování
Funkce v MAS: člen MAS

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit:
Členem jsem se stal zejména proto, že se jsem člověk aktivní, a kde jinde hledat spřízněné stejně postižené duše než v "akční skupině". Způsob zapojení vidím především ve využití mých dlouhodobých a rozsáhlých zkušeností  při  rozvoji  a  plánování  aktivit, záměrů, cílů, apod., v regionu působení MASky, zejména však na území města Nepomuk a jeho bezprostředního okolí. 


Marcela Mašínová, PaNaMo, o.s.

Bydliště: Plzeň, budoucí bydliště Partoltice
Práce: produkce, poradenství v oblasti osobnostního rozvoje
Záliby, koníčky: divadlo, kino, moře, spánek...
Funkce v MAS: členka MAS

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěla do činnosti MAS aktivně zapojit?
Moje rodina plánuje přesun na území MAS a naše občanské sdružení (PaNaMo, o.s.) by zde rádo vybudovalo Kulturní a vzdělávací centrum, které bude nabízet různé volnočasové aktivity v oblasti kultury a osobnostního rozvoje pro jednotlivce i rodiny. Rádi bychom se také více zapojili do místního kulturního života.


Leoš Kubový, o.s. Voletín

Bydliště: Plzeň a Radošice
Práce: předseda o. s. Voletín, živnostník v oblasti tisku, reklamy, vydavatelství atd.
Záliby, koníčky: Příroda - historie - aktivní život - myslivost - komunikace - svoboda - dobrovolnictví
funkce v MAS: člen výběrové komise

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl/a do činnosti MAS aktivně zapojit?
Jsme v MAS, abychom společně posunuli rozvoj tohoto zanedbaného kraje. Zaměřili jsme se na revitalizaci bývalých vojenských objektů, chceme vytvářet platformu pro vzájemnou diskuzi sektorových partnerů - podnikatelů, samospráv a nevládek.


MgA. Dušan Skala

Bydliště: Zahrádka, obec Čížkov
Práce: OSVČ - grafik, fotograf
Záliby, koníčky: věda, historie, film
Funkce v MAS: předseda revizní komise

Jakým způsobem propaguji MAS v území?
Ve svém okolí se snažím při různých příležitostech informovat o aktuálních výzvách MAS, tak aby obec či místní organizace věděli o této možnosti získávání peněz.


Mgr. Miroslava Brožová, Monastery, z.ú.

Bydliště: Klášter u Nepomuku
Práce: koordinátorka a projektová manažerka
Záliby, koníčky: čtení, fotografování, hudba, cestování, psychologie, esoterika aj.
Funkce v MAS: členka MAS

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem přispívám k dění v území?        

Mám ráda tento region, ve kterém od roku 2001 žiji. Chtěla bych přispět propojováním aktivních lidí v regionu a podílet se na rozšiřování nabídky zajímavých akcí a propagaci grantových příležitostí.
Jaké nové činnosti bych prostřednictvím MAS chtěla v území rozvíjet? Dobrovolnictví a akce v oblasti vzdělávání a kultury. Dlouhodobou snahou zůstává otevření areálu Šternberský dvůr na Zelené hoře pro veřejnost.


Václav Bečvář

Bydliště: Čmelíny
Práce: zemědělský podnikatel
Záliby, koníčky: grilování, relaxace
Funkce v MAS: člen revizní komise

Proč jsem členem MAS a jakým způsobem bych se chtěl do činnosti MAS aktivně zapojit?
Členem MAS jsem se stal především proto, abych se aktivně zapojil do rozvoje území. Jakožto nový člen jsem se v loňském roce zúčastnil informačně-vzdělávací exkurze do MAS Krajina srdce, abych získal povědomí o tom, jakým způsobem fungují jiné MAS na našem území a své poznatky mohl zúročit i u nás. Hodlám aktivně vyhledávat nové členy MAS, příp. informovat kolegy-zemědělské podnikatele o možnostech podpory.  


Iva Přibáňová

Bydliště: Dvorec u Nepomuku

Práce: účetní, ekonom
Funkce v MAS: členka výběrové komise


Mgr. Lenka Špačková

Bydliště: Nepomuk
Funkce v MAS: členka MAS


Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace