PRV

Program rozvoje venkova (PRV).

Zázemí rozhledny ve Spáleném Poříčí

Předmětem projektu vybudování zázemí rozhledny s občerstvením v objektu bývalého sila v dlouhodobě nevyužívaném průmyslovém areálu Jitony ve Spáleném Poříčí. Výstupem je rozhledna s lezeckou stěnou a herní sestavou. Zajímavými prvky jsou pak zbudované záhony jednak ve formě květnaté louky a a za druhé s ukázkami kulturních plodin využívaných ke krmivářským účelům.

Vybavení pro živočišnou výrobu

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro pastevní areály pro chov skotu a chov ovcí. Pastevní areály se nachází na území Tojic a Nepomuka. Výstupem projektu je vhodné vybavení pro zabezpečení potřebných pracovních operací při chovu zvířat na pastevních areálech, neboť postupné zvyšování počtu chovaných zvířat toto vybavení vyžaduje.

Nákup nového kolového traktoru do rostlinné výroby ve Vrčeni

Předmětem projektu je pořízení nového traktoru pro zemědělskou výrobu. Traktor nahradil vysloužilou techniku, se kterou majitelka farmy zemědělskou výrobu před deseti lety začínala.

Investice do zemědělských strojů Víska - Čmelíny

Předmětem projektu je pořízení čelního nakladače na traktor a shrnovače píce pro výrobu sena. Výstupem je zajištění strojů sloužících k údržbě travních porostů a sklizni pícnin a plánované navýšení počtu obhospodařovaných jalovic.

Rozšíření pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku

Předmětem projektu je zvýšení kapacity a modernizace výroby pivovaru pořízením technologického vybavení. Výsledkem je kromě jiného zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti na trhu, zlepšení kvality a zvýšení efektivnosti komplexního fungování pivovaru se sníženým podílem závislosti na externích dodavatelích.

Modernizace farmy v Dožicích

Předmětem projektu je pořízení obracecího pluhu. Současný pluh není kapacitně vhodný s ohledem na výměru pozemků, které žadatel obhospodařuje. Výsledkem je zvýšení efektivnosti provádění pracovní operace – orba a plánované navýšení výměry pozemků.

Cukrárna a kavárna Sokolovna Nepomuk

Předmětem projektu bylo pořízení vybavení pro cukrárnu a kavárnu v Sokolovně Nepomuk a nákup gastrozařízení pro potřeby provozu cukrárny. Výstupem je centrum cestovního a sportovního ruchu v samém srdci Nepomuka.

Kavárna na Zelenohorské poště

Předmětem projektu je pořízení vybavení provozovny kavárny tak, aby bylo možné rozšíření výrobního sortimentu kavárny a celkového zlepšení poskytovaných služeb. Výsledkem je pořízení profesionálního kávovaru, kavárenských stolů a židlí, chladící vitríny, palačinkovače a dalších nezbytných profesionálních spotřebičů.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace