Kavárna na Zelenohorské poště

Předmětem projektu je pořízení vybavení provozovny kavárny tak, aby bylo možné rozšíření výrobního sortimentu kavárny a celkového zlepšení poskytovaných služeb. Výsledkem je pořízení profesionálního kávovaru, kavárenských stolů a židlí, chladící vitríny, palačinkovače a dalších nezbytných profesionálních spotřebičů.

Rozhovor s Jakubem Kurcem, mluvčím spolku Nepal

Jak prostřednictvím dotace kavárna zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a rozšířila nabídku kulturního vyžití?

Díky dotaci jsme mohli zprofesionalizovat provoz. Nákup kávovaru nám umožnil rozšířit nabídku a zvýšit kvalitu kávových nápojů. V současné době můžeme také nabízet prostory kavárny i pro soukromé akce s kompletním občerstvením. Uskutečnilo se u nás již několik svatebních hostin, přičemž v některých případech včetně samotného obřadu. Jelikož kavárna disponuje omezeným počtem míst k sezení, pomohl nám nákup stanu a pivních setů ke zvýšení kapacity a navýšení obslužné plochy pro venkovní akce i za nepříznivého počasí.

Jakým způsobem funguje návaznost mezi kavárnou a ostatními místními aktéry?

Kavárnu otevíráme současně se sousedním Muzeem veteránů provozovaným Spolkem přátel starého Nepomuka tak, aby byla k dispozici lidem čekajícím na prohlídku. Spolupracujeme také na úrovni propagace a tvorby reklamních materiálů s informacemi o muzeu i kavárně. Vzájemně si k vzájemnému prospěchu poskytujeme informace o návštěvnosti a pořádaných akcích. Dále bych rád zmínil spolek Nepomucké kuchařinky, jenž v přední budově Zelenohorské pošty realizuje projekty zaměřené na stará řemesla, nikoliv výlučně na gastronomii. Kromě samotného prostoru jsme v případě potřeby ochotni zapůjčovat vybavení.

Kavárna se zaměřuje i na projíždějící turisty. Jaká je podle Vás viditelnost Nepomucka mimo vlastní region?

Povědomí o regionu se zvyšuje, avšak dle mého názoru příliš pomalým tempem. K jeho zviditelnění přispělo založení pivovaru Zlatá kráva, čímž se obnovila tradice pivovarnictví v Nepomuku. Jako zcela zásadní ve vztahu k cestovnímu ruchu spatřuji kult sv. Jana Nepomuckého, jehož obrovský potenciál prozatím zůstává nevyužit. Výjimku představuje Svatojánské muzeum v budově nepomuckého arciděkanství a jeho aktivity.

Dalším vhodným krokem je pořádání koncertů vážné a církevní hudby v kostele sv. Jana Nepomuckého, přestože se jedná o minoritní akce. Pokud by se našla možnost spolupráce s farním úřadem, rádi bychom ji využili, ať by se jednalo o nabídku prostor kavárny a občerstvení pro zájezdy věřících či o zapůjčení našeho vybavení. V současné době je vidět velký obrat k lepšímu díky významnému zvýšení kvality Svatojánské pouti i nabídce kulturních akcí a doprovodného programu. Nelze opomenout ani trhy s kvalitní řemeslnou výrobou realizované na Přesanickém náměstí a přilehlé Plzeňské ulici.

Jaké další akce alternativní kultury by mohla MAS SJN podpořit?

V současnosti řešíme především krizi způsobenou novým koronavirem, konkrétně omezování či rušení kulturních akcí. Určitým pozitivem je možnost zamyslet se nad dalším rozšiřováním portfolia našich aktivit s případnou podporou MAS. Jedním z těchto projektů je škola DJingu, v níž by se zájemci mohli seznámit se základy této umělecké činnosti. Jsme také otevřeni poskytování součinnosti a prostor mladým umělcům pro realizování výstav jejich tvorby, podobně jako při Tvořivé rezidenci Nepomuk (TRN).

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace