IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP).

Nové odborné učebny a zázemí základní školy ve Vrčeni

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v podobě přístavby polytechnické učebny, pořízení jejího vybavení a zařízení místnosti pro poradenské pracoviště. Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti schodolezem.

Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technických a řemeslných oborů a přírodních věd prostřednictvím nákupu zařízení a vybavení. Výsledkem jsou zlepšené podmínky výuky v podobě modernizace odborných učeben fyziky, chemie a přírodopisu, školních dílen a souvisejících kabinetů odborných učeben.

Moderní učebna cizích jazyků a přírodních věd V ZŠ Spálené Poříčí

Výstupem projektu je moderní učebna jazyků, využívaná pro výuku angličtiny, němčiny a také k výuce přírodovědných předmětů: fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis. V oblasti výuky předmětů přírodních věd (stejně jako v případě výuky jazyků) jsou využívány interaktivní učebnice, výukový SW, programy a pomůcky pro znázornění 3D jako je např. vizualizér

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace