Nové učebny pro rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Nepomuk

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technických a řemeslných oborů a přírodních věd prostřednictvím nákupu zařízení a vybavení. Výsledkem jsou zlepšené podmínky výuky v podobě modernizace odborných učeben fyziky, chemie a přírodopisu, školních dílen a souvisejících kabinetů odborných učeben.

Rozhovor s Milanem Demelou,  ředitelem Základní školy Nepomuk:

Jak hodnotíte změnu v prostředí učeben oproti stavu před realizací projektu?

Jedním z hlavních cílů projektu bylo vybavení odborných učeben předmětů přírodních věd, tedy fyziky, chemie a přírodopisu moderním kvalitním nábytkem pro navýšení komfortu prostředí pro učitele, a především pro žáky. Z jejich pohledu je změna skutečně skoková, protože nové lavice vyhovují požadavkům na ergonomii a komfort zdravého sezení. Při pohledu zvenčí může výměna nábytku působit jako marginálie, avšak z pohledu žáka sedícího v nepříjemné poloze se rozhodně o drobnost nejedná. Vnímáme pozitivní ohlasy od žáků a v neposlední řadě i od pedagogů, kteří si pochvalují zlepšené klima při výuce i kvalitnější zařízení v kabinetech těchto učeben.

 

Čím se liší kvalita praktického vzdělávání před realizací projektu a nyní?

Zkušenost s ruční prací se u většiny žáků základní školy soustřeďuje na přípravu jednoduchých jídel a domácí práce; řemeslné dovednosti jsou významně na ústupu, což platí bohužel i u žáků venkovských škol. Tyto kompetence jsou veřejnosti známy spíše pod pojmem dovednosti v manuální práci se dřevem a ruční práce s kovovým materiálem. V poslední době bylo jejich budování velmi zanedbáváno, především z důvodu neaprobovaného personálního obsazení i neodpovídajícího vybavení školní dílny. Od zahájení letošního školního roku máme k dispozici nové pracovní stoly a kvalitní, vyhovující nástrojové vybavení. Žáci oproti loňskému roku v dílně tráví více času a v budoucnu se dotace výuky dále rozšíří. Lze konstatovat, že s praktickými činnostmi jsou žáci spokojeni, pro mnohé z nich se totiž jedná o nářadí a činnosti doposud nepoznané. Aktuálně připravujeme nový ŠVP, který vstoupí v platnost v září 2020 a v něm již budou dílenské dovednosti zakotveny. Přestože škola nemá povinnost tento dokument zveřejňovat, nový ŠVP bude rodičům žáků i další veřejnosti přístupný na internetových stránkách školy.

 

Ve zdůvodnění projektu vyzdvihujete klíčovou roli praktického vzdělávání. Není to poněkud jednostranný pohled?

Cílem vytvoření a posilování těchto dovedností je žákům ukázat, že i práce rukama má smysl a pokud se rozhodnou své další vzdělávání zaměřit na praktický obor, rozhodně se nebudou mít zač stydět. V minulosti byl důraz na praktické vyučování často nahrazován akcentováním práce s výpočetní technikou a tradiční rčení o řemesle a jeho zlatém dnu se ke škodě mnoha dětí, mladých lidí i mnoha rodičů vytratilo. Důsledky pociťuje každý, kdo potřebuje řemeslníka, protože najít v bližším okolí někoho šikovného je stále komplikovanější. Chceme tedy žákům i jejich rodičům rozšířit pole možností pro aktivity ve volném čase, popřípadě poukázat na alternativy při výběru další školy. Ono rčení o řemesle platí i pro znalostní oblasti, vždy však vychází z předpokladu, že tu kterou činnost člověk musí dělat s nadšením a láskou.


Autor fotografií: Milan Demela

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace