Co je Evropský sbor solidarity a Quality Label

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku získala Známku kvality Evropského sboru solidarity, číslo akreditace: 2019-1-CZ01-ESC52-078234.

To znamená, že nyní můžeme vysílat i přijímat dobrovolníky z partnerských zemí a organizovat jejich působení v území spolupracujících organizací v Evropské unii. Aktivity se zaměřují na aspekt solidarity, tedy výměnu zkušeností a dovedností v neformálním prostředí. Projektu se mohou účastnit i osoby s omezenými příležitostmi či sociálním znevýhodněním.

Evropský sbor solidarity (ESC) je program Evropské komise, který umožňuje mladým lidem ve věku 18–30 let získat bezplatně zkušenosti v některé z evropských zemí. Sbor pracuje na základě vysílání dobrovolníků do zahraničí či přijímání zahraničního dobrovolníka pro organizace v ČR.

Mladí lidé si sami vybírají zemi a organizaci, a kromě proplacených cestovních nákladů získávají také podporu v podobě kapesného, příspěvku na ubytování a stravu či výuku jazyka. Projekty v délce trvání od 2 měsíců do 1 roku nabízejí možnost uplatnění v oblasti sociální, kulturní, ekologické, volnočasové, mládežnické, informační apod. 

Účast ve Sboru solidarity umožňuje mladým lidem poznat život ve vybrané evropské zemi a seznámit se s novým okolím. Jde o pomoc organizaci a místní komunitě, ale zejména o nabytí nových zkušeností a zážitků. Prvek solidarity se uplatňuje především prostřednictvím výměny a sdílením znalostí a zkušeností mezi dobrovolníkem a lokálním prostředím. Dobrovolník bude pověřen výkonem konkrétních činností a ponese odpovědnost za jejich realizaci, přesto nebude vystupovat v roli zaměstnance. Po dobu pobytu v zahraničí dobrovolník komunikuje s místním koordinátorem aktivit a s mentorem, který pomáhá při řešení situací v rámci služby i mimo ni. V rámci výjezdu dobrovolník připravuje svůj vlastní miniprojekt, kterým může být kulturní výměna například při prezentaci svého regionu, vaření jídel atd.

Možná to zní otřepaně, ale abyste se posunuli dál, musíte poznat své hranice – to v novém prostředí půjde samo. Pokud chcete poznat sebe sama, poznat cizí zemi, využít své dovednosti a získat nové, informujte se na https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity nebo přímo v kanceláři Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace