Co je Evropský sbor solidarity a Quality Label

Evropský sbor solidarity (ESC) je program Evropské komise. Umožňuje mladým lidem ve věku 18–30 let získat bezplatně zkušenosti v některé z evropských zemí. Nabízí možnost vyslat českého dobrovolníka do zahraničí či přijmout zahraničního dobrovolníka pro organizace v ČR.

Mladí lidé si sami vybírají zemi a organizaci, a kromě proplacených cestovních nákladů získávají také podporu v podobě kapesného, příspěvku na ubytování a stravu či výuku jazyka.
Projekty v délce trvání 2 měsíce – 1 rok nabízejí možnost uplatnění v oblasti sociální, kulturní, ekologické, volnočasové, mládežnické, informační apod.

Účast ve Sboru solidarity umožňuje mladým lidem poznat život ve vybrané evropské zemi a seznámit se s novými lidmi. Jde o pomoc organizaci a místní komunitě, ale zejména o novou zkušenost.

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku získala Známku kvality Evropského sboru solidarity, číslo akreditace: 2019-1-CZ01-ESC52-078234.

To znamená, že nyní můžeme vysílat i přijímat dobrovolníky z partnerských zemí a organizovat jejich působení v území spolupracujících organizací v Evropské unii. Aktivity se zaměřují na aspekt solidarity, tedy výměnu zkušeností a dovedností v neformálním prostředí. Projektu se mohou účastnit i osoby s omezenými příležitostmi či sociálním znevýhodněním.

Pokud se chcete posunout dál, poznat sebe sama i nové prostředí v evropských regionech, pokud chcete nabídnout své dovednosti a výměnou v neformálním prostředí získat nové, informujte se na https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity nebo přímo v kanceláři Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku.

Chci být dobrovolníkem

Co musím udělat, abych mohl/a vyjet jako dobrovolník Evropského sboru solidarity?

Jedinou podmínkou pro účast na dobrovolnickém projektu Evropského sboru solidarity je být ve věkovém limitu 18-30 let. Poté je potřeba vyhledat si projekt https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en  a kontaktovat Místní akční skupinu svatého Jana z Nepomuku, která vám pomůže se vším ostatním. Klíčovou bude i přijímající organizace, která projekt vypsala a bude vás hostit.

Pokud si vyberete naši MAS jako podpůrnou (vysílající) organizaci, je dobré počítat s několika osobními schůzkami v průběhu vyřizování. Rozmyslete si, jestli Vám vyhovuje vzájemná komunikace s námi, protože na naši MAS se budete obracet, pokud se v hostitelské zemi vyskytnou problémy během projektu, před ní i po ní. Jako organizace neklademe na zájemce o dobrovolnické projekty Sboru solidarity žádné formální požadavky, rozhodující je motivace a vlastní iniciativa při výběru vhodného projektu – tady můžeme přispět radou a administrativní pomocí, ale záleží hlavně na potenciálním dobrovolníkovi.

Jak si vybrat projekt?

Projekty můžete hledat v databázi akreditovaných projektů. Doporučujeme hledat si projekt nejméně 6 měsíců dopředu. Samozřejmě se najdou i projekty, kam můžete odjet téměř ze dne na den.

Možnost najít si projekt lze i skrze kontaktování přímo Místní akční skupinu. Pro širší nabídku projektů a vůbec účast na programu Evropského sboru solidarity je nutné se registrovat do databáze https://europa.eu/youth/solidarity  Zde si projekty můžete opět sami vyhledávat, a navíc přijímající organizace mají možnost vás sami kontaktovat na základě vašich údajů.

Co dál?

V reakci na projekt je potřeba zaslat životopis (ideálně ve formátu Europassu) a motivační dopis. Ten by měl obsahovat nejen obecnou odpověď na otázku, proč chcete vyjet, ale doporučuji zamyslet se i nad tím, co se Vám líbí na konkrétním projektu, v čem Vás láká, jaké konkrétní činnosti, v čem můžete být přínosem, jak koresponduje s Vašimi zkušenostmi a zálibami – proto je vhodné psát ho vždy na konkrétní projekt. Dalším krokem v případě, že postoupíte do užšího výběru je skype hovor s přijímající organizací, ve kterém se Vás doptají na informace ze životopisu a motivačního dopisu. Poté Vám sdělí datum, do kterého Vám dají vědět, jestli jste pro projekt vybráni nebo ne.

Kolik mě to bude stát?

Dobrovolnický projekt v rámci Evropského sboru solidarity je pro dobrovolníky zdarma (včetně přeodjezdového školení, pomoci podpůrné organizace, zdravotního pojištění v zahraničí atd.). Dobrovolníci mají po dobu služby hrazené ubytování, stravu a dostávají kapesné ve výši podle země pobytu. Uhrazena je jim paušální částka na cestovní náklady pro příjezd na projekt a na návrat domů (podle vzdálenosti), veškeré náklady spojené se získáním víza a očkováním, pokud je potřebují.
Platí si tedy (ne nutně) doplatek cesty na projekt a další cestovní náklady, které nejsou spojeny s projektem (cesty domů v průběhu projektu, výlety) a další osobní náklady překračující kapesné.

Pokud máte další dotazy, nebo chcete, aby Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku byla Vaší podpůrnou organizací, kontaktujte nás!

Volunteering in Local Action Group saint John of Nepomuk
 

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace