Archiv publikovaných dokumentů

Archiv dokumentů po době platnosti. Výběr z pozvánek, úředních dokumentů a dalších článků, které byly publikovány, ale již nejsou aktuální.

Rozšíření Strategie CLLD o nové aktivity OPŽP

V květnu 2018 jsme předložili na řídící orgán IROP žádost o změnu naší Strategie komunitně vedeného rozvoje.

Zápis z jednání zástupců obcí

Zápis z veřejného projednání nových aktivit OPŽP se zástupci obcí

Zápis z jednání pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z jednání pracovní skupiny Životní prostředí, které doplnila analytickou část strategie a navrhla opatření pro protierozní opatření a kvalitu sídelní zeleně.

Podrobné schéma přípravy socioekonomické analýzy RP 2014-2020

Podrobné schéma přípravy socioekonomické analýzy v rámci přípravy a zpracování Rozvojového plánu 2014 - 2020

Pozvánka na Seminář k Programu rozvoje venkova 27. 11. 2017

Zveme Vás nebo vaše přátele, zemědělské podnikatele, na Informační seminář k Programu rozvoje venkova (PRV). Na setkání s vámi budou probrány dotační příležitosti připravené na rok 2018 pro podporu rozvoje zemědělského podnikání.

Pozvánka na Seminář pro žadatele o dotace IROP

Pozvánka pro žadatele o dotace Rozvoj vzdělávacích zařízení.

Zpráva revizní komise MAS SJN za rok 2016

Zápis z jednání Revizní komise MAS SJN ze dne 19.6.2017

Zpráva revizní komise MAS SJN za rok 2015

Zápis z jednání Revizní komise MAS SJN ze dne 20.6.2016

Příprava a zpracování Rozvojového plánu 2014 - 2020

Na přípravě a zpracování Rozvojového plánu 2014 - 2020 se podílelo mnoho aktérů.

Zpráva revizní komise MAS SJN za rok 2014

Zápis z jednání Revizní komise MAS SJN ze dne 30.6.2015

Veřejné projednání Rozvojového plánu MAS svatého Jana z Nepomuku 2014 – 2020

Příprava našeho rozvojového plánu se významně posunula do další úrovně.

Leták rozhovory se starosty 2014

Potřeby a problémy obcí na území MAS sv. Jana z Nepomuku z pohledu starostů 2014

Zpráva z kvalitativního šetření Potřeby a problémy obcí na území MAS sv. Jana z Nepomuku z pohledu starostů 2014

Zpráva z kvalitativního šetření - Potřeby a problémy obcí na území MAS sv. Jana z Nepomuku z pohledu starostů 2014

Rozhovory s osobnostmi 2014

Zpráva z kvalitativního šetření: potřeby a problémy území MAS svatého Jana z Nepomuku z pohledu osobností regionu 2014

Dotazník pro veřejnost - dotazníkové šetření 2014

Dotazník pro veřejnost v rámci dotazníkového šetření 2014

Vyhodnocení dotazníku - dotazníkové šetření 2014

Vyhodnocení dotazníku v rámci dotazníkového šetření 2014

Srovnávání rozhovorů s osobnostmi - dotazníkové šetření 2014

Srovnávání rozhovorů s osobnostmi v rámci dotazníkového šetření 2014

Prezenční listina č.1 prvního jednání pracovní skupiny cestovní ruch z 15.7.2014

Prezenční listina č.1 prvního jednání pracovní skupiny cestovní ruch, které se konalo 15.7.2014 v Nepomuku

Prezenční listina č.2 prvního jednání pracovní skupiny cestovní ruch z 15.7.2014

Prezenční listina č.2 prvního jednání pracovní skupiny cestovní ruch, které se konalo 15.7.2014 v Nepomuku

Zápis z prvního jednání pracovní skupiny cestovní ruch z 15.7.2014

Zápis z prvního jednání pracovní skupiny cestovní ruch, které se konalo 15.7.2014 v Nepomuku

Prezentace pro prvního jednání pracovní skupiny cestovní ruch z 15.7.2014

Prezentace pro prvního jednání pracovní skupiny cestovní ruch, které se konalo 15.7.2014 v Nepomuku

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace