Veřejné projednání Rozvojového plánu MAS svatého Jana z Nepomuku 2014 – 2020

Příprava našeho rozvojového plánu se významně posunula do další úrovně.

V pondělí 12.1.2015 se v sále Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku uskutečnilo veřejné projednání tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na období 2014 – 2020. Veřejné projednání překlopilo symbolicky i formálně pracovní verzi strategie do roviny konečných úprav.

S potěšením můžeme konstatovat, že k diskusi nad prioritami rozvoje území pro následující přibližně šestileté období se sešlo přes 40 zástupců obcí, vzdělávacích institucí, neziskových organizací, místních podnikatelů, veřejnosti i členové MAS. Z debaty o definovaných pěti základních tematických oblastech rozvojového plánu: Kvalita života, Podnikání, Cestovní ruch, Zemědělství a Životní prostředí vzešlo pořadí důležitosti jednotlivých priorit rozvojového plánu. Do skupiny těch nejdůležitějších byla zařazena podpora spolkovému životu, školství a vzdělávání, řešení dopravní obslužnosti a ochrana krajiny a biodiverzity, či budování infrastruktury pro cestovní ruch. Do druhé skupiny pak bylo zařazeno zpřístupnění dominant území, lokalizace podnikatelských aktivit, spolupráce a propagace území, rozvoj sociálních služeb, budování základní infrastruktury obcí, či rozvoj služeb v cestovním ruchu.
Celý podvečer se nesl v příjemné přátelské atmosféře, ke které přispěla možnost vychutnat si výbornou kávu a dezert - malé poděkování účastníkům za jejich práci, přispění do diskuse i zájem o rozvoj našeho území. Při odchodu každý účastník obdržel vzorek domácího sýr od místních producentek Vlaďky Velíkové a Jany Peřinové. Doufejme, že sýry posloužily nejen jako chutná svačinka, ale také jako jeden z významných symbolů našeho rozvojového plánu: důraz na místní produkci.

Autor článku: Michal Arnošt, Adéla Mašková

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace