Modernizace farmy v Dožicích

Předmětem projektu je pořízení obracecího pluhu. Současný pluh není kapacitně vhodný s ohledem na výměru pozemků, které žadatel obhospodařuje. Výsledkem je zvýšení efektivnosti provádění pracovní operace – orba a plánované navýšení výměry pozemků.

Rozhovor s Dušanem Pojerem, vlastníkem farmy v Dožicích

Odkdy se věnujete podnikání v zemědělství a co se vám v prvním období podařilo?

Farmu jsem zdědil po otci před pěti lety, naše rodina v Dožicích hospodaří od roku 2005. V uplynulém roce jsme postavili sklad, přivezli nový shrabovač sena a navýšili výměru o 9 ha. Dnes tedy obhospodařujeme 41 ha a mohli jsme mírně rozšířit stádo o 11 chovných jalovic.

V čem spatřujete pozitiva malé farmy?

Malou farmu člověk musí milovat, bez osobního nasazení to jednoduše nejde dělat, tento vztah se projevuje v práci a péči o půdu. Já sám na poli pracuji od dětství, dnes mi vypomáhá bratr.

Jak se díky novému obracecímu pluhu zvýšila efektivita vaší práce?

Stará technika vždy vyžaduje vyšší míru údržby a oprav, proto její provozování ekonomicky nerentabilní z hlediska času i financí. Námi pořízené vybavení je rozměrově menší, proto i vhodnější k obhospodařování menších, často nesouvislých ploch.

Předpokládáte, že byste pro případný rozvoj podnikání opět využil dotační výzvu či jinou podporu ze strany MAS?

Díky zkušenostem ze spolupráce s MAS bychom případné další výzvy rádi využili. V hlavě nosím i plán na diverzifikaci činností pořízením malého pásového bagru, který bychom využili u nás na farmě a postupem času nabízeli realizaci výkopových prací na komerční bázi.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace