Investice do zemědělských strojů Víska - Čmelíny

Předmětem projektu je pořízení čelního nakladače na traktor a shrnovače píce pro výrobu sena. Výstupem je zajištění strojů sloužících k údržbě travních porostů a sklizni pícnin a plánované navýšení počtu obhospodařovaných jalovic.

Rozhovor s Barborou Kubíčkovou, začínajícím zemědělcem

Jak a proč jste se v roce 2017 rozhodla pro zemědělskou činnost?

Zemědělství mě vždy bavilo a když se mi naskytla příležitost, rozjela jsem podnikání. Tradici v rodině tedy zakládáme, farmu snad později předáme mladší generaci. V současnosti hospodaříme jen na loukách s výměrou 30,5 ha.

Jak hodnotíte první období svého podnikání?

Začali jsme doslova na zelené louce a jako u každého podnikání je prvotní investice náročná zejména z pohledu energie a každá překonaná překážka člověka vždy posílí. Poslední roky byly náročné i z hlediska sucha a jsem hrdá na to, že se nám podařilo zachovat existenci našeho stáda.

V čem spatřujete pozitiva malé farmy?

Na malé farmě můžete věci dělat srdcem, na rozdíl od velkochovů máte individuální přístup k jednotlivým zvířatům. Můžete se s nimi pomazlit a ona vám ten cit vrací. Tu práci děláte pro sebe, baví vás to, naplňuje.

Jak hodnotíte posun hospodářství od jeho vzniku, jaké máte další cíle?

Stále jsem víceméně na začátku. V zemědělství pracuji tři roky, což je pro začínající farmu velmi krátká doba. V budoucnu bychom chtěli velikost stáda rozšířit, ale jsme odkázáni na výměru, na trvání nájemních smluv. Vnímám velký nepoměr oproti velkým společnostem, kdy se drobný zemědělec nachází v horší situaci. Podmínkou pro každé další rozšíření činnosti je dostupnost financí na stroje i další výdaje. Pokud MAS připraví další výzvu, pokusíme se ji opět využít.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace