Nákup nového kolového traktoru do rostlinné výroby ve Vrčeni

Předmětem projektu je pořízení nového traktoru pro zemědělskou výrobu. Traktor nahradil vysloužilou techniku, se kterou majitelka farmy zemědělskou výrobu před deseti lety začínala.

Rozhovor s Marií Vavříkovou, majitelkou farmy ve Vrčeni

Jak a proč jste se před deseti lety rozhodla pro zemědělskou činnost?

Naše rodina ve Vrčeni hospodaří od raného 19. století, s nucenou přestávkou v období, kdy byly polnosti zkonfiskovány místním JZD. V roce 1991 jsme pole získali v rámci restitucí zpět a dříve rozdrobenou výměru 30 ha se nám podařilo sjednotit do několika větších celků V Jamkách a u Barochova mlýna.

Co se vám podařilo?

V nedávné době jsme zajistili lepší odbyt plodin, takže vysoké výrobní náklady již nejsou takovou překážkou. Postupně se nám dařilo obnovovat strojové vybavení za méně opotřebované. V blízké budoucnosti rozšiřování výroby neplánujeme. V horizontu 5 let bychom chtěli navýšit výměru a hospodářství předat o generaci dál.

Jak jste se dozvěděla o výzvě MAS?

O činnosti MAS jsme věděli již dříve, avšak s vlastní výzvou jsme se seznámili prostřednictvím článku v Nepomuckých novinách. Manžel o výzvě slyšel v místní hospodě, kde sousedé probírali účast na semináři pro místní zemědělce. V PRV jsme neměli šanci získat dostatečný počet bodů, proto jsme si řekli, že novou možnost financování vyzkoušíme.

Projektovou žádost jsme vyplnili sami, bez využití konzultačních možností. Nebylo to vůbec snadné, protože jsme to dělali poprvé, ale podařilo se. Náročné je i vyplňování Monitorovací zprávy, ale díky dostupnosti poradenství z MAS se nám daří i toto.

V čem vidíte pozitiva malé farmy?

Člověk má vše pod kontrolou, protože se musí spolehnout sám na sebe. Malá farma je současně spjata s lepším vztahem k půdě i okolní krajině, protože s naší výměrou můžeme a vlastně i musíme o půdu pečovat ohleduplněji než velká výrobní družstva. To se dále promítá do ekonomiky provozu, protože my si nemůžeme dovolit aplikaci postřiků za deště, lépe se staráme o přístupové cesty a pečujeme o meze.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace