Výzva č. 6 k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova

Předběžné avízo o vyhlášení výzvy - MAS svatého Jana z Nepomuku, z.s. vyhlásí v březnu 2023 Výzvu č. 6 k předkládání žádostí o podporu v rámci Programového programu Programu rozvoje venkova ve Fichích: Podpora rozvoje zemědělského podnikání, Podpora zahájení a rozvoje podnikání a Budování komunitních a vzdělávacích zařízení.

Výzva MAS č. 6 PRV

Výzva MAS č. 6 PRV

Fiche 6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení

Fiche 6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení

Fiche 2 Podpora zahájení a rozvoj podnikání

Fiche 2 Podpora zahájení a rozvoj podnikání

Fiche 1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání

Fiche 1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví - orientační

Metodika výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví

Informace k zřízení přístupu do Portálu farmáře

Informace k zřízení přístupu do Portálu farmáře

Pravidla 19.2.1 Specifická pravidla pro žadatele

Pravidla 19.2.1 Specifická pravidla pro žadatele

Interní postupy MAS pro PRV

Interní postupy MAS pro PRV

Etický kodex

Etický kodex projektových manažerů, hodnotitelů a orgánů MAS pro PRV

Počet obyvatel v obcích 1.1. 2022

Počet obyvatel v obcích 1.1. 2022

Postup podání Žádosti o dotaci

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS prostřednictvím Portálu farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku

Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikosti

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikost

Příručka pro publicitu

Příručka pro publicitu

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Podrobný postup pro doložení příloh k výpočtu Finančního zdraví žadatele

Podrobný postup pro doložení příloh k výpočtu Finančního zdraví žadatele

Metodické stanovisko č. 1 k preferenčním kritériím

Metodické stanovisko č. 1 k preferenčním kritériím

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace