Výzva č. 6 k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova

Příjem žádostí o podporu byl ukončen 30.4. 2023. Ve výzvě bylo možné podávat žádosti o podporu projektů v opatřeních Podpora rozvoje zemědělského podnikání, Podpora zahájení a rozvoje podnikání a Budování komunitních a vzdělávacích zařízení. Celková alokace výzvy byla 7 616 244 Kč. V rámci výzvy bylo zaregistrováno celkem 27 žádosti o podporu. Již tradičně nejvíce žádostí, celkem 19, podali zemědělští podnikatelé s celkovým požadavkem na dotaci 5 541 309 Kč. V opatření na budování komunitních a vzdělávacích zařízení bylo zaregistrováno 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 2 452 853 Kč. Nejméně žádostí, jen 2, byly podány na podporu zahájení a rozvoje podnikání s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 449 099 Kč. Následovat bude proces administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, v červnu pak hodnocení projektů výběrovou komisí MAS.

Seznam podpořených/nepodpořených žádostí o dotaci.

Seznam registrovaných Žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova
(číslo výzvy 15/000/00000/232/000189/V006)

 

 

Výzva MAS č. 6 PRV

Výzva MAS č. 6 PRV

Fiche 6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení

Fiche 6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení

Fiche 2 Podpora zahájení a rozvoj podnikání

Fiche 2 Podpora zahájení a rozvoj podnikání

Fiche 1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání

Fiche 1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví - orientační

Metodika výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví

Informace k zřízení přístupu do Portálu farmáře

Informace k zřízení přístupu do Portálu farmáře

Pravidla 19.2.1 Specifická pravidla pro žadatele

Pravidla 19.2.1 Specifická pravidla pro žadatele

Interní postupy MAS pro PRV

Interní postupy MAS pro PRV

Etický kodex

Etický kodex projektových manažerů, hodnotitelů a orgánů MAS pro PRV

Počet obyvatel v obcích 1.1. 2022

Počet obyvatel v obcích 1.1. 2022

Postup podání Žádosti o dotaci

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS prostřednictvím Portálu farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku

Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikosti

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikost

Příručka pro publicitu

Příručka pro publicitu

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Podrobný postup pro doložení příloh k výpočtu Finančního zdraví žadatele

Podrobný postup pro doložení příloh k výpočtu Finančního zdraví žadatele

Metodické stanovisko č. 1 k preferenčním kritériím

Metodické stanovisko č. 1 k preferenčním kritériím

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace