Jaké jsou největší "průsery" v krajině?

A co veřejná prostranství? Plní svůj účel, nebo je to s nimi na hraně podobně jako s krajinou? A existují vůbec příklady dobré praxe?

Přestože to v diskusi s naší krajinou nevypadalo vůbec dobře zejména z důvodu nízké propustnosti ploch, nedostaku péče o říční krajiny, mizejícímu podílu zemědělské půdy a odvodňování pozemků i krajiny celkově, dobrou zprávou je, že příklady dobré praxe existují!

Na úvod nám je představili sami účastníci. U fotografie svého oblíbeného místa v krajině nebo veřejném prostraství jsme diskutovali o stavu krajiny a veřejných prostranství a posléze jsme ve skupinách definovali největší "průsery" v krajině a ve veřejných prostranství. Paní Klára Salzmann nás inspirovala svými návrhy na řešení některých krajinných problémů a též jsme společně diskutovali o tom, že ORP Blovice je jedním z mála území, které má zpracovaný krajinný plán.

Veronika Sklenářová nám představila aktivity,které bude Místní akční skupina v příštím období podporovat a pracovní skupina se shodla, že projekty podpořené naší MASkou musejí být v souladu s péčí o krajinu a veřejná prostranství. Podpořené projekty by navíc mohly být příklady dobré praxe, jak lze úpravou veřejného prostranství napomoci řešení problémů v krajině.

Dalšími kroky, které naši pracovní skupinu čekají jsou odpovědi na otázky, jakou funkci by měl veřejný protor plnit a kdo může nebo by měl řešit společně pojmenované problémy v krajině.

Odkaz na zápis z jednání zde 


Autor fotografií: Michal Arnošt

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace