Analýza potřeb obcí v území MAS SJN 2021+

Tato analýza byla zpracovány pro potřeby Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku v rámci aktualizace a přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021+. Sběr dat probíhal s využitím polostandardizovaných rozhovorů v období květen – červenec 2020.

Šetření problémů a potřeb obcí bylo uskutečněno s využitím kvalitativního přístupu. Výběr obcí nebyl prováděn, cílovou skupinou byly všechny členské obce na území MAS. Celkem se jednalo o 27 obcí. 

Polostandardizované rozhovory byly realizovány za pomoci níže uvedených otázek:

1. Co se podařilo v obci udělat/vyřešit za posledních 3–5 let?

2. Co se nepodařilo v posledních 3–5 letech udělat/vyřešit? A proč se to nepodařilo?

3. Které rozvojové dokumenty má obec vypracované?

4. Jak byste chtěl, aby obec vypadala v horizontu 5–7 let? Co by se mělo zlepšit?

5. Jaké máte vymyšlené/naplánované/připravené projektové záměry obce?

6. Podporované aktivity v období 2021–2027 budou dle seznamu, o které byste měli zájem?

7. Jaká je spolupráce obce s místními spolky, případně neformálními skupinami?

Odkaz na Analýza potřeb obcí v území Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku zde

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace