Cestujeme kolem světa, bavíme se fotbalem

Co s dětmi o prázdninách? Na otázky odpovídala Veronika Grossová, koordinátorka projektu příměstských táborů ve Spáleném Poříčí.

Co stojí za tím, že se tábor v Poříčí pořádá?

Na začátku bylo spontánní nadšení členů týmu Masky a touha nabídnout něco, co tu ještě nebylo. Dlouhodobě spolupracujeme se školami a s rodiči, kteří si uvědomují, že angličtina ve školách nestačí. Tito rodiče mají kolem sebe spoustu známých s dětmi v podobné věku, a tak se nám to pěkně nabalilo a cílová skupina byla jasná. Šlo nám o to děti zaujmout a nabídnout jim jazyk zábavně. V dnešním světě už se vybavení alespoň jedním světovým jazykem považuje za nutnost. Chtěli jsme v dětech probudit touhu tyto znalosti mít. V ostatních aktivitách masky spolupracujeme s kvalitními lektory a příklady dobré praxe anglického tábora už jsou. Nechceme děti v době letních prázdnin jen pohlídat a pobavit, ale i je něco naučit. Většina místních rodičů dojíždí za prací a tábor jim alespoň na 14 dní prázdnin nabídl řešení otázky: co s dětmi o prázdninách?

Mluvíte o táboru s angličtinou, ale druhý týden tábora byl zaměřený jinak nemýlím-li se?

Ano, nesmíme zapomínat ani na náš sportovní běh. Ve Spáleném Poříčí již řadu let dobře funguje fotbalový oddíl mládeže. Ale ještě nikdy se tady nepořádalo něco, co by přesáhlo do letních prázdnin. Proto jsme s trenéry mládeže spojili síly, oslovili odborníky z řad plzeňských klubů a pustili se do toho. Děti tak mají možnost prohlubovat své sportovní a fotbalové dovednosti intenzivně celý prázdninový týden v kuse. Celý tým si vzal za cíl zejména vést děti k aktivnímu sportování, k radosti ze hry a k chování v duchu fair play.

Je pořádání tábora náročné?

Poprvé vlastně je. Ale měli jsme štěstí na lidi kolem sebe a zatím také na počasí, a tak vlastně vše běží podle našich představ. Protože jsme byli na úplném začátku, bylo třeba se spojit s místními aktéry: školou (zajištění obědů, tělocvičny první rok i lektora) oslovit pracovníky města (příprava areálu tábora) hasiče, Sokol... Ti všichni si zaslouží velký dík, že našim někdy dost šíleným požadavkům vyšli vstříc. Další ročníky už budou organizačně snazší v tom, že už máme vybudované jméno, což nám jednodušeji otevírá dveře ke spolupráci.

Mohou rodiče finančně zvládnout dát třeba dvě děti na oba běhy?

Snažíme se o to, aby se to dalo. Vzhledem k tomu, že je tábor podpořen dotací z Operačního programu Zaměstnanost, vybrané prostředky od rodičů sloužily jen ke stravě a nutným vedlejším výdajům. Chtěli jsme, aby na náš tábor mohly všechny děti bez rozdílu ekonomické situace rodiny. Určitě by se dalo v případě, že by na částku za tábor rodina nedosáhla, domluvit se se sociálním odborem či městem o finanční pomoci. Sami rodiče nám začali spontánně pomáhat a pro děti chystali domácí buchty a různá občerstvení, aby našemu rozpočtu trochu ulevili.  Také se někteří zapojili i do programu tábora, za což jim patří dík.

Je vlastně o tábory v území MAS zájem?

Je a veliký. Naše počáteční obavy, abychom tábor dokázali naplnit se ukázaly jako liché. Děti se nám vrací opakovaně a podle kladných ohlasů víme, že se jim u nás líbí. Od rodičů dostáváme vlastně také jen pozitivní ohlasy. Což nás těší, ale zároveň nás to nutí a motivuje přemýšlet o vylepšeních pro další ročníky. Letos se, pokud situace kolem kovidu dovolí, hodláme rozrůst do Žinkov a jeden běh uspořádat i tam.

V závěru bych chtěla všem, kdo se na táborech podílí a pomáhají nám, poděkovat a doufám, že s námi budou i nadále a rádi na pořádání táborů spolupracovat. Protože tahle práce je pro děti a péče o budoucí generaci se nám všem cv budoucnu vyplatí.


Autor fotografií: Michal Arnošt

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace