Chorvatsko-Francouzské návštěva 2017

Chorvatsko-Francouzské návštěva proběhla na konci března 2017.

Místní akční skupina (MAS) svatého Jana z Nepomuku realizuje od září 2016 v rámci programu Erasmus+ projekt "Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb", jehož cílem je vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe se zahraničními partnery. Partnerskými organizacemi jsou chorvatská Místní akční skupina BURA a francouzské sdružení obcí Syndicat de Lorge.

 Ve dnech 22.-27.3.2017 hostilo naše území 21 zahraničních partnerů z Francie a Chorvatska. Týden byl nabitý exkurzemi do zařízení sociálních služeb, kterými by se naše území mohlo inspirovat, ale navštívili jsme i stávající poskytovatele sociálních služeb. Naši partneři také navštívili několik projektů podpořených Místní akční skupinou v minulých letech.

Významným prvkem mezinárodní výměny byl i místní aspekt: My, místní aktéři z území MAS jsme společně strávili celý týden a měli čas na konstruktivní hodnocení a plánování situace u nás. Potvrdili jsme si, že společně dokážeme spolupracovat a naši spolupráci posílili.

První den přivítala hosty Základní škola ve Spáleném Poříčí a úžasné vystoupení školní kapely prolomilo ledy mezi účastníky natolik, že se v učebně hudební nauky začalo tančit!

Naši hosté vyjádřili obdiv Spálenému Poříčí a jeho zachovalým či obnoveným památkám, po kterých je provedl místostarosta pan Jindřich Jindřich. Někteří navštívili nedělní mši v našem kostele sv. Mikuláše.

Nechyběla prohlídka zámku na Zelené Hoře a společenský večer na farmě Angus Farm Soběsuky, kde nás hostil vybranou kuchyní a osobně obsluhoval pan Václav Silovský.

Ke konci programu jsme mírně zvolnili a v Čížkově se společně vypravili na procházku naučnou stezkou, kde nás u své farmy očekával Radovan Sochor s připraveným bohatým občerstvením. Během procházky, která byla zakončena výstupem na rozhlednu "Na skále", starosta obce pan Zdeněk Tomášek barvitě popsal život, specifika a problémy malých obcí. Poté se výprava vydala do hasičského klubu v Zahrádce, kde starosta místního SDH Dušan Skala v krátké prezentaci představil historii a fungování sborů dobrovolných hasičů s ohledem na jejich společenské a kulturní aktivity v malých vesnicích.

Dlužno dodat, že celá akce by se nemohla konat a nést v přátelské atmosféře, kdyby naše hosty pod svojí střechou neuvítal Wellness hotel Brdy a výborný hostitel pan Michal Zeman. Přejeme mu, aby mu první významní hosté, které ubytoval v nově zrekonstruovaných pokojích a celý týden vzorně obsluhoval, přinesli štěstí a úspěch při dalším provozu našeho krásného hotelu.

Zvláštní poděkování za spolupráci patří:

Naší člence Marii Bílkové za profesionální tlumočení s kulturním a sociálním přesahem

Řediteli ZŠ a MŠ Spálené Poříčí panu Jiřímu Šefflovi za vřelé přijetí

Kuchařkám školní jídelny ZŠ a MŠ Spálené Poříčí za skvělé obědy a večeře

Členům školní kapely a panu Romanu Škalovi za nezapomenutelný hudební zážitek

Paní Ivě Jakubčíkové za perfektní, přitom humornou exkurzi v Domě pátera Ferdy

Panu Zdeňku Tomáškovi a Dušanu Skalovi za příjemně strávený čas v Čížkově a Zahrádce

Panu Radku Sochorovi za bohaté občerstvení a příjemné zastavení na naučné stezce

Obci Klášter za umožnění vstupu a prohlídky zámku Zelená Hora a okolí

Paní Renátě Vodičkové za profesionální, leč přátelskou prohlídku Domu s pečovatelskou službou v Nepomuku

Panu Václavu Silovskému za zajímavou prohlídku provozu a úžasné pohoštění na Farmě v Soběsukách

A samozřejmě všem českým účastníkům a celému týmu Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku za ohromné nasazení a pomoc při organizaci.


Autor fotografií: Veronika Grossová

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace