Grantový program STARTÉR 2021

V roce 2021 vyhlásila MAS grantový program STARTÉR s cílem podporovat projekty mladých, které mají pozitivní dopad na své okolí, nebo podporovat nové aktivity pořádané mladými.

Realizace projektů měla přispět k řešení místních problémů a potřeb, obohatit komunitní život v obci, podpořit rozvoj kultury a volnočasových aktivit, nebo měla pozitivní vliv na životní prostředí, dobrovolnictví, vzdělávání, spolupráci apod.  Žadateli byly skupiny mladých do třiceti let věku, které musely realizovat svůj projekt na území MAS.

V rámci této výzvy byly předloženy čtyři projekty, které byly také finančně podpořeny. Jednalo se:

Netradiční sporty (organizátorem projektu byl Best team). Projekt byl zaměřen na vzdělávání mladých lidí v obci Neurazy v netradičních sportech (thouchball, hutututu, americká vybíjená a další), podpora pohybu a rozvoji pořádání sportovních akcí. Součástí projektu byly ukázky a vyzkoušení si netradičních sportů a závěrečný turnaj v těchto sportech. (výše grantu 10.000 Kč).


Stay fit (organizátorem projektu byl A&M). Cílem projektu bylo uspořádat v Dožicích čtyři ukázkové lekce cvičení, vždy jiného druhu, dle aktuálních trendů. Na základě těchto ukázkových lekcí byla vybrána jedna cvičební aktivita, která cílové skupině nejlépe vyhovovala, a v této budou organizátorky pokračovat i po skončení projektu. (výše grantu 10.000 Kč).


Rytmus na vsi (organizátorem projektu byly Tři kačeny). Cílem projektu bylo stmelit děti a dorost v Měcholupech, a to pomocí rytmiky pod vedením zkušeného lektora. V důsledku covidové pandemie se děti odloučily, ztratily na sebe vazby a jejich kamarádství tím značně utrpělo.  V rámci projektu byly nakoupeny jednoduché bicí nástroje – drumbeny a sada perkusí, tj. jednoduchých rytmických nástrojů. Bylo zorganizováno jedno odpoledne, na kterém se sešlo 14 dětí. Díky zkušené lektorce se podařilo děti propojit nejen rytmicky, ale především se navázat zpřetrhané vazby a znovu se skamarádit.  (výše grantu 20.000, - Kč).


Umění pomáhat (organizátorem projektu byli Zámečáci). Cílem projektu bylo ve Spáleném Poříčí uspořádat umělecky zaměřenou akci pro mládež ve věku od 14 – 25 let. V rámci této akce byla účastníkům nabídnuta „ochutnávka“ vybraných uměleckých aktivit. Mohli si tak vyzkoušet, jaké je to malovat nohama, šňůrkami, pilníky, pravítky apod. Plátna létala vzduchem a tvořila společně s barvou zajímavé abstrakce. Celkem se jí účastnilo 23 lidí. Akce ukázala překvapivou skutečnost, a sice velký zájem mladých lidí umělecky se vyjadřovat. Na tento pilotní projekt navážou umělecké workshopy, které budou pořádány ve spolupráci s Diakonií západ. (výše grantu 10.000,- Kč).

Celkem bylo z programu Startér  2021 rozděleno 50. 000,- Kč

 

Projekty byly realizovány prostřednictvím MAS za finanční podpory Plzeňského kraje

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace