Jaké bylo a bude Dycky spolu!

Aktivit z projekt MAS svatého Jana z Nepomuku využilo od jeho počátku v roce 2020 na 250 podpořených osob.

Dycky spolu! je projekt Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku, podpořený z Operačního programu Zaměstnanost. Byl zahájen v roce 2020, přičemž prvotní motivací k jeho přípravě byl fakt, že se nenašel jiný žadatel, který by měl zájem využít dotace pro poskytování služeb sociálního a komunitního charakteru na Nepomucku a Spálenopoříčsku. Aktivity, které se realizují, vycházejí z našich zkušeností a komunitního plánování v obcích, kde působíme, konkrétně ve Spáleném Poříčí a Žinkovech; některé aktivity testujeme v Měcholupech.

Za dobu trvání projektu využilo některou z nabízených služeb či aktivit více než 250 osob, většinou opakovaně a dlouhodobě. Zda je to číslo malé nebo velké, těžko soudit - možná ale znáte někoho, komu naše počínání zjednodušuje a zpříjemňuje život, a o to jde. Ať už se jedná o ekonomicky či sociálně slabé občany, nebo děti a mládež, resp. rodiny s dětmi, které mají na venkově omezené podmínky pro vzdělávání, zejména mimoškolní a volnočasové aktivity.

Pro ekonomicky a sociálně slabé občany vytváříme vedle systému státní podpory doplňkovou pomoc poskytnutím základních potřeb ve formě potravin, hygienických potřeb a oblečení, případně jim pomáháme zajišťovat základní vybavení domácností prostřednictvím facebookových výzev. Potravinovou pomoc pravidelně dodáváme asi 35 klientům na základě spolupráce s Potravinovou bankou Plzeň. Na to navazují další služby, především ve formě sociálně zaměřeného poradenství, a to také v aktuálních věcech, jako bylo poradenství při změně dodavatele energií, využití iniciativy Milostivé léto nebo objednávání na Covid očkování. Nejen tato skupina obyvatel může využívat služeb Veřejné šatní skříně ve Spáleném Poříčí a Žinkovech. Šatní skříně jsou otevřeny všem, stejně jako systém výměny oblečení zvaný SWAP.

Dále na tyto služby navazují aktivizační aktivity, prostřednictvím kterých zapojujeme klienty do dalších činností projektu. Základním mottem těchto aktivit je: “pomůžeme si navzájem”. V komunitní zahradě pěstujeme zeleninu, která vylepšuje balíčky potravinové pomoci; z moštování pro veřejnost a sběru potravinářského hliníku získáváme peníze, ze kterých se financují další aktivity, které se dělají nad rámec projektu, například Ježíšek pro děti ze sociálně slabých rodin. V šicí dílně se šily například čepičky pro předčasně narozené děti a tašky jako naše dárkové předměty pro partnery.

Široké skupině dětí a mládeže nabízíme doučování, English cluby a “OKáčko”, tedy otevřený klub pro trávení volného času. Doučování probíhá v Spáleném Poříčí a Žinkovech. Svůj význam mělo zejména v období covidových opatření, kdy byla školní výuka přenesena do on-line prostředí. Nabídku doučování využilo téměř 30 dětí.

English cluby se ve Spáleném Poříčí, Žinkovech i Měcholupech staly místem setkávání přátel anglického jazyka. Děti zde zábavnou formou poznávají angličtinu a především se jí učí prakticky používat.

Nejširší spektrum účastníků najdeme v OKáčkách v Žinkovech a Měcholupech. Naše kluby se snažíme mít bezpečným místem, kam mohou děti přijít a na základě společně nastavených pravidel zde mohou trávit svůj volný čas. Lektoři jsou jim průvodci a partneři v aktivitách, které společně plánují a organizují, či jim jsou nápomocni při řešení jejich problémů a potřeb. Nejoblíbenějšími činnostmi jsou sportovní aktivity a pohybové hry, často se také vaří či peče nebo dokonce šije, nechybí různorodé výtvarné tvoření. Celkově nabídky aktivit pro děti a mládež využívá na 125 účastníků.

Závěr bychom rádi poděkovali partnerům projektu Městu Spálené Poříčí, Městysu Žinkovy, Obci Měcholupy, Potravinové bance Plzeň a Sociálnímu odboru MÚ Nepomuk. Děkujeme také všem jednotlivcům, kteří pomohli svojí dobrovolnickou prací, poskytnutím ošacení, vybavením do domácností atd. Děkujeme i všem účastníkům projektu za aktivní zapojování do našich činností, i vám, kteří o našem počínání informujete potřebné.

Již dnes máme podanou žádost o podporu dalšího projektu, který by umožnil pokračovat v nastavených aktivitách. Jak to dopadne si však musíme ještě chvíli počkat.

Jsme tu pro vás a děkujeme, že jste s námi. Dycky spolu!

Realizováno v rámci projektu Dycky spolu! č.p. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016079.

Michal Arnošt a Lucie Korbová

 


Autor fotografií: archiv MAS

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace