Jde nám opravdu o děti?

Distanční výuka funguje a není důvod ji měnit. Jak zaznělo na společné online schůzce ředitelů a ředitelek škol v území ORP Nepomuk dne 18.2.2021, distanční výuka je i po roce fungování v pořádku a není potřeba se o ní dále bavit. Diskuze o formách výuky ve školách v době koronaviru byla spíše pokusem o nastavení spolupráce mezi školami, rodiči a žáky. Jde nám opravdu o děti, nebo jsou pedagogové spokojeni s průběhem on-line výuky ve školách?

Jak zaznělo na společné schůzce online ředitelů a ředitelek škol v území ORP Nepomuk dne 18.2.2021, distanční výuka je i po roce fungování v pořádku a není potřeba se o ní dále bavit. Diskuze o formách výuky ve školách v době koronaviru byla spíše pokusem o nastavení spolupráce mezi školami, rodiči a žáky. Jde nám opravdu o děti, nebo jsou pedagogové spokojeni s průběhem on-line výuky ve školách?

„Pro starší generaci je to zcela nový, nepoznaný svět,” uvedl účastník setkání. Zadávání domácích úkolů, plnění úkolů z webových stránek školy, vyučovací hodiny online, to vše bylo slyšet z úst ředitelů a ředitelek škol. Stačí pouhé doplňování pracovních listů, odesílání úkolů a několik online hodin výuky týdně k naplňování školních vzdělávacích plánů? Chtějí školy ve spolupráci s rodiči společně dojít k cílům, které mají stanovené ve svých školních vzdělávacích plánech? Nebo jsou neexistující vize a plánování důvodem, proč nechtějí ředitelé a ředitelky ani po roce distanční výuky nic měnit? Tyto otázky zůstaly nezodpovězeny.

„Nedozvěděl jsem se, zda je naše distanční výuka na 1.stupni v pořádku,” odpověděl účastník v závěrečném dotazníku. Naším cílem bylo vytvořit prostor pro společné sdílení, a nikoliv hodnotit jednotlivé školy. „Online výuka v aplikaci Google Classroom”, „Distanční výuka ve školách”, „Jednoduché nástroje pro aktivizaci žáků ve výuce”, „Podpůrná asistentská skupina – otevřené místo pro sdílení”, to je jen zlomek z webinářů, které nabídl MAP zájemcům o vzdělávání z řad ředitelů, učitelů a dalších aktérů ve vzdělávání. Paní učitelka se ptá žáků: „Co dělá učitel?” „Učí”, odpovídají žáci správně. Já se ptám: „Jak učí učitel v době distanční výuky?” Na tuto otázku bychom chtěli slyšet odpověď od ředitelů škol. Protože ředitel přece řídí. Nemyslíte si, že je po roce distanční výuky nejvyšší čas to změnit? Jde nám totiž o děti.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace