Jsme v tom spolu. Dycky spolu!

Dycky spolu! je projektem Místní akční skupiny, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Venkov, místo, které jsem si každý z nás, více či méně, vybrali pro život. Někdo se tu narodil, jiný přistěhoval. Někdo zde má rodové kořeny, někdo sem přišel za pracovní příležitostí, za životní láskou, někoho sem prostě zavála náhoda. Venkov, místo které nabízí volnější životní prostor, přírodu na dosah ruky, jiné možnosti realizace, než město. Místo, kde si můžete snadno vypěstovat svoji zeleninu a bylinky do kuchyně, kde se lépe spí, kde nepotřebujete mít tak ostré lokty, jako ve městě a když na to přijde, ještě tu lidé ví, co je sousedská pomoc. Tím naším venkovem je území Nepomucka a Spálenopoříčska. Každý z nás jsem se tu rozhodli žít, alespoň prozatím.

Pod povrchem idealizovaného venkova se však dějí závažné věci. Zastaralá infrastruktura, nevyhovující dopravní obslužnost, omezená nabídka základních služeb a nákupních možností. To jsou a vždy byly, alespoň kam paměť sahá, nevýhody života na venkově. Přičemž ten seznam by mohl být násobně delší. Stále více však na venkově vnímáme „diskriminaci“ v přístupu k pracovním příležitostem, studijním možnostem, včetně celoživotního vzdělávání, volnočasovým aktivitám či k sociálnímu poradenství. Ruku v ruce s tím roste pasivita, izolovanost a sociální vyloučení některých skupiny obyvatel.

Co s tím? Čekat na cizí pomoc nikdy nebylo správným řešením. I tentokrát je potřeba, aby se řešení problému chopili ti, kterých se přímo a osobně týká. My sami. I proto Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku přichází s projektem „Dycky spolu!“. S projektem, jehož záměrem je podpořit komunitní život v obcích tak, aby se místní obyvatelé podíleli na řešení svých problémů a potřeb a zvýšit dostupnost doplňkových sociálních služeb potřebným obyvatelům (seniorů, rodičům samoživitelům, rodinám s dětmi, dětem ohroženým školním neúspěchem a mnoha dalším).

Zázemí aktivit projektu tvoří Komunitní centrum ve Spáleném Poříčí a komunitní Klub sv. Václava v Žinkovech. V případě zájmu však může vzniknout podporované komunitní zařízení i u vás v obci. Prostřednictvím našich aktivit se komunitní centra osvědčují jako otevřený prostor pro setkávání a práci s komunitou. Doufáme, že po skončení projektu nebudou obce pochybovat o smyslu udržitelnosti těchto center a v nich realizovaných aktivitách.

A o jaké aktivity se jedná? Více informací najdete v Komunitním centru Spálené Poříčí a v Klubu svatého Václava Žinkovy.

Jsme s Vámi, buďte se námi. Dycky spolu!

 

Michal Arnošt, manažer projektu Dycky spolu!

Tel.: 732 238 702

E-mail: michal.arnost@masnepomucko.cz

 

Projekt je klíčovým projektem Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016079.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace