Konání výběrové komise MAS dne 6.12.2019

V kanceláři MAS proběhnou jednání výběrové a hodnotící komise. Hodnotící komise provede věcné hodnocení projektů předložených v rámci 1. výzvy OPŽP – Realizace sídelní zeleně a to těch projektů, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Výběrová komise na základě výsledků hodnocení sestaví seznam projektů, které doporučí Programovému výboru k financování. Ten na svém nejbližším jednání schválí, popř. neschválí, tento seznam. Schválené projekty budou poté postoupeny k další kontrole ze strany ŘO OPŽP.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace