Konference "Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?" se vydařila

Konference se zúčastnilo 60 osob z řad pedagogů, zástupců samospráv a rodičů

Díky zpětné vazbě od účastníků cítíme, že se podařilo konferenci uspořádat obsahově i organizací ke spokojenosti přítomných.

Vzdělávání považujeme za oblast, která si zaslouží nepřetržitou pozornost. Z reakcí účastníků jsme získaly podněty směřované k možných tématům dalších setkání, např. pedagogika volného času, péče o nadané děti, prevence patologických jevů, ale také školský management či témata oborová - matematika strašákem? školní a novodobá historie (1900-2000). Věříme tak, že se podaří uspořádat další setkání v tématicky přitažlivé podobě.

V případě Vašeho zájmu o téma vzdělávání, pište na mas.napomucko@seznam.cz a budeme Vás průběžně informovat.

Během konference jsme nahlédli do témat, které v současné době ředitelé a ředitelky základních škol v ORP Nepomuk považují za důležitá pro další rozvoj škol. V jednotlivých tématech zaznělo, v čem se školám daří, co potřebují zlepšit a co je trápí a neprodleně potřebují řešit. O svých těžkostech, ale i radostech, pohovořily ředitelky mateřských škol z Nepomucka a také byla prezentována výjimečná pozice Základní umělecké školy v Nepomuku v rámci systému škol v regionu.

Všichni zúčastnění dostali příležitost dozvědět se nové informace o směrování a úspěších jednotlivých škol. Sdílení příkladů dobré praxe a navázání bližšího kontaktu mezi jednotlivými aktéry vzdělávání v regionu bylo jedním z hlavních cílů pořádání této akce. Pozvání na konferenci přijala rovněž paní Šedivá z Českého institutu pro supervizi, jež účastníkům představila téma supervize a metodik Milan Žižka z Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň prezentoval téma prevence patologických jevů ve školách.

Krátké shrnutí jednotlivých prezentací včetně možnosti si prezentace stáhnout na www stránkách projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk, odkaz ZDE. Na internetových stránkách jsou prezentovány i další podnětné informace přímo související s tématem vzdělávání obecně, stejně tak i postup přípravy plánu pro Nepomucko. Byly bychom rádi, kdyby stránky sloužily také jako další prostředek pro komunikaci s partnery v území, kteří mají co říci (nejen) k tématu vzdělávání.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace