Mobilita naší mládeže je v poločase

Veřejném ukončení českého týdne projektu Jak Druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov

Ten nastal v pátek 25.09.2015 v Zámecké restauraci v Žinkovech při Veřejném ukončení českého týdne projektu „Jak Druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov“, podpořeném z programu Evropské unie Erasmus+. Součástí veřejného zakončení byly prezentace reportáží našich mezinárodních týmů. Týmy byly složeny ze žáků našich partnerských základních škol z území MAS svatého Jana z Nepomuku - Žinkovy a Spálené Poříčí a základních škol z území našeho partnera MAS Šafrán - Ťulčík a Ľubotice. Jejich úkolem bylo zpracovat reportáž z vyprávění šesti lokálních pamětníků Druhé světové války a jejich příběh či tematické vyprávění interpretovat veřejnosti z řad zástupců města Spáleného Poříčí a městyse Žinkovy, zástupcům obou našich základních škol a rodičům a blízkým, kteří naši mládež přišli podpořit.

Úkol to nebyl jednoduchý, těžká a mnohdy etická témata vyprávění by byla složitá i pro profesionálního reportéra či orálního historika, navíc pro většinu účastníků to byla první zkušenost s prezentací před veřejností. V porotě zasedla ředitelka ZŠ Žinkovy Mgr. Marie Černá a ředitel ZŠ Spálené Poříčí Mgr. Jiří Šeffl a nikdo z přítomných jim jejich složitý úkol nezáviděl, neboť všechny reportáže byly velice dobře a poctivě zpracované. Na všechny účastníky čekaly zajímavé věcné odměny a výborné občerstvení, které připravil kolektiv Zámecké restaurace v Žinkovech.

Nutno podotknout, že kromě odměn a plných žaludků si naši účastníci odnášeli spoustu úsměvných i vážných zážitků z prožitého týdne, ale především nové vědomosti o lokálních památkách a průběhu Druhé světové války na našem území. Někteří poznali příběhy místních hrdinů a někteří se s hrdiny setkali osobně. Někteří z nich, včetně nás, organizátorů projektu, navázali nová mezinárodní přátelství.

Nezbývá doufat, že díky těmto prožitkům se českým účastníkům upevnil jejich vztah k místu, kde žijí a tento vztah budou dále rozvíjet, třeba i prostřednictvím dalších projektů z dílny Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem účastníkům projektu, byli úžasní, tvrdě fyzicky i duševně pracovali, přesto neztráceli svůj osobitý humor a zájem o další činnosti. Děkujeme městu Spálené Poříčí a městysu Žinkovy za věcné odměny, kterými přispěli do našeho projektu. Velký dík patří oběma základním školám Spálené Poříčí a Žinkovy, za organizační podporu a poskytnutí prostor pro realizaci programových aktivit. Poslední, leč stejně upřímný dík, patří kolektivu Zámecké restaurace v Žinkovech, která se se vstřícným, přesto profesionálním přístupem a pochopením starala ve svém podniku o naše slovenské partnery.

V týdnu od 19. října nás čeká slovenský týden a všichni se velmi těšíme, až poznáme území Místní akční skupiny Šafrán, jeho minulost, současnost ale také budoucnost, na které se s velkou pravděpodobností budou podílet slovenští účastníci našeho společného projektu.

test

 


Autor fotografií: Michal Arnošt a Adéla Mašková

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace