Nebojme se být jiní aneb odlišnost inspiruje!

Zástupci MAS sv. Jana z Nepomuku ve dnech 18-19. září 2019 navštívili partnerskou školu Collège St-Pierre v bretaňském Ploeuc – L´Hermitage. Účelem bylo plánování aktivit v projektu výměny mládeže „Dare To Be Different“.

Příležitost účastnit se této mezinárodní výměny budou mít žáci ZŠ Spálené Poříčí a mladí lidé z území MAS.
Cílem projektu je výchova k toleranci, podpora etiky a zamyšlení se nad životními hodnotami. Pomocí metod neformálního učení podpoříme u mladých účastníků lepší orientaci v různých etnických a kulturních skupinách v evropské společnosti, dovednost orientovat se v kulturně pluralitním světě a využívat interkulturní rozdíly k obohacení sebe i druhých. Aktivity budou zahrnovat práci v mezinárodní skupině: naše mládež tak bude mít možnost otestovat svoji znalost anglického jazyka a jeho použití v praxi.
Výsledkem spolupráce obou týmů je přibližná podoba programu mobilit mládeže do obou zúčastněných škol, ale především stanovení termínů: Francouzské studenty přijme Místní akční skupina v březnu 2020; čeští žáci pak na oplátku vcestují do Francie v květnu 2020.

Projekt je realizován pod programem Erasmus + za podpory Plzeňského kraje

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace