Operační program Technická pomoc podporuje naši administrativní kapacitu

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku zajišťuje svoji provozní činnosti a administrativní kapacitu za podpory Operačního programu Technická pomoc.

Jedná se o projekt provozního charakteru a pozřebujeme jej k zajištění aktivit spojených s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Především s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmu vašich žádostí o dotaci, hodnocení a výběru projektů.

Projektoví manažeři Místní akční skupiny se také věnují animaci - vyhledávání nových žadatelů a konzultacím s nimi. Nedílnou součástí je monitoring podpořených projketů, nakolik se daří úspěšně implementovat plánované aktivity a udržet podpořené investice. 

V období 2021+ podporujeme projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a projekty Společné zemědělské politiky. Do území rozdělíme v tomto období přibližně 40 milionů korun.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace