Poslední výzvy z OPŽP na sídelní zeleň a protierozní opatření

Připomínáme potencionálním žadatelům, že prostřednictvím naší MAS je možné podávat žádosti o dotace do Operačního programu životní prostředí na Protierozní opatření a Sídelní zeleň. V současné době jsou na tato opatření vyhlášeny výzvy, které končí 30. 8. 2019. MAS plánuje v letošním roce v průběhu listopadu vyhlásit další dvě výzvy na tato opatření, které budou však poslední. Na základě rozhodnutí řídícího orgánu OPŽP bude příjem žádostí probíhat maximálně do 6. 1. 2020. Součástí žádosti o dotaci musí být biologické posouzení, které je třeba zpracovat ve vegetačním období. Další povinnou přílohou je dendrologický průzkum. Pokud tedy přemýšlíte o podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS, pak je nejvyšší čas začít biologické posouzení zpracovávat!

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace