Příměstské tábory ve Spáleném Poříčí

O letních prázdninách proběhly ve Spáleném Poříčí druhá kola příměstských táborů, které pořádalo město Spálené Poříčí ve spolupráci s Místní akční skupinou svatého Jana z Nepomuku. Na tyto tábory se městu podařilo získat finanční podporu z Operačního programu zaměstnanost, díky které platili účastníci pouze příspěvek na stravu. Celkem se obou běhů zúčastnilo kolem 60 dětí ze spálenopoříčska a okolí.

Ve dnech 10. - 14. srpna 2020 proběhl druhý ročník příměstského tábora s podtitulem Cestujeme kolem světa. I letos se organizace zaměřila na vytvoření týdenního programu pro žáky základních škol a neformální procvičení jazykových kompetencí, které děti díky uzavření škol v důsledku epidemie koronaviru v druhém pololetí nemohly adekvátně rozvíjet. Příměstský tábor i letos proběhl v Komunitním centru a přilehlých prostorách, využívali jsme i školního hřiště a nově instalované lezecké stěny v areálu KC. Účastníci se scházeli každý den v 8:00 a po sportovní rozcvičce probíhala výuka anglického jazyka pod vedením kvalifikovaných lektorů od 9:30 do 12:00. Cílem výuky bylo především opakování a praktické použití jazyka v neformálním prostředí, rozvoj práce ve skupinách a poznávání nových možností. Dopolední část programu byla zaměřena na setkávání s angličtinou, kdy se jednotlivé věkové skupiny účastníků zaměřovaly na jednoduché aktivity se slovní zásobou, kontext cestování, reálie zemí EU a prázdninový režim obecně. Lektoři oproti loňskému ročníku kladli důraz především na praktičnost znalostí a nácvik reakcí ve specifických situacích, s nimiž se lze při setkat poznávání nových míst. V odpoledních hodinách jsme se zaměřovali na společné aktivity z hlediska tělesného vyžití. S velice pozitivní odezvou se setkala náplň hned pondělního odpoledne, kdy se účastníci z čistých dětí změnili na děti mokré a zablácené. V dalších dnech se mimojazykové kompetence dětských účastníků rozšiřovaly návštěvou mluvčího plzeňské zoo, orientačním během v zámecké zahradě a ruční prací, konkrétně výrobou indiánských lapačů snů či drobných dekorací ze dřeva. Poslední den byl věnován táborové hře. Žáci byli rozděleni do 4 družstev tak, aby v každém týmu byly zastoupeny všechny věkové kategorie. Poté se vydali na pochod do neznáma, kdy se pomocí map a úkolů v anglickém jazyce museli dostat až do cíle výpravy na 6 kilometrů vzdálenou chalupu Frančíkovnu. Tam si mohli vyzkoušet střelbu z luku či vzduchovky a hlavně se tmelil kolektiv u lanových aktivit s profesionálem…. panem Žižkou. V závěru tábora měli všichni možnost zahrát si fotbal, lacros, badminton nebo jinou hru a kdo chtěl mohl si zazpívat u táboráku a opéct si buřty….  Odezva od rodičů i účastníků v letošním roce byla veskrze pozitivní zejména díky důrazu na neformální prostředí při výuce i kombinaci sportovních a odpočinkových aktivit.

Druhý ročník Příměstského tábora "Bavíme se fotbalem", se konal ve dnech 17.8. - 21.8.2020 a byl zaměřen na rozličné sportovní aktivity s tím, že prim hrál samozřejmě fotbal. Děti se zdokonalovaly ve fotbalových dovednostech nejen pod vedením trenérů z místního fotbalového klubu, ale zejména pod vedením mládežnických trenérů FC Viktorie Plzeň Radka Růžičky, Tomáše Hada, Václava Sýkory a Josefa Šnebergra. Zejména ti jim předávali cenné rady, učili je zavádět nové herní prvky do hry a pomáhali jim rozvíjet fotbalové myšlení.Kromě fotbalu se děti věnovaly košíkové, nohejbalu, přehazované či stolnímu tenisu na místním beachvolejbalovém hřišti, v sokolovně či na „umělce“ u školy. A nebo si „zpevňovaly“ tělo úkolovými hrami a soutěžemi.O základech první pomoci si děti povídaly s Tomášem Dvořákem z HZS Plzeňského kraje a pochopitelně došlo i na praktické ukázky, včetně oživování Anduly. Ve čtvrtek pak tábor navštívila česká fotbalová reprezentantka a současně hráčka pražské Slávie poříčská rodačka Gábina Šlajsová, která účastníky potěšila nejen společným tréninkem, sdílením zážitků z velkého fotbalu, ale i focením. Posledním den tábora byl uspořádán fotbalový turnaj, kde mohli účastníci uplatnit nově získané dovednosti a zkušenosti. Vzhledem k počasí byl konec tábora velmi neformální, poslední táborové odpoledne trávili účastníci u vody. Rybník Hvížďalka všem poskytl spoustu prostoru k vodním radovánkám a osvěžení. Celý tým si vzal za cíl zejména vést děti k aktivnímu sportování, k radosti ze hry a k chování v duchu fair play. Snad se to podařilo. V každém případě si děti tábor užily.

                               

                                                                                      Jaromír Kastner a Michal Arnošt

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace