První projednání akčního plánu vzdělávání v ORP Nepomuk

Jednání proběhlo ve čtvrtek 15. června proběhlo na farmě AngusFarm Soběsuky.

Akci organizovala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku v rámci projetu MAP (Místní akční plán vzdělávání) ORP Nepomuk.

Projednání probíhalo v neformální a uvolněné atmosféře a jeho cílem bylo představení práce členů a výstupů z jednání jednotlivých pracovních skupin ve formě návrhů aktivit za jednotlivá opatření.

Nejčastěji diskutovaným tématem napříč všemi pracovními skupinami i večerním tématem se stalo partnerství všech aktérů ve vzdělávání v území, vzájemné lepší poznání a pochopení, vyšší zapojení lokálních politiků do vzdělávání a naopak, pořádat aktivity seznamující děti a rodiče s chodem obcí, činností spolků a jejich významem.

Aktivitou, kterou by naše školy mohly organizovat ve vzájemné spolupráci je pořádání osvětových akcí pro rodiče a veřejnost.

Doufejme, že se nám v druhé polovině realizace projektu MAP ORP Nepomuk podaří podobné akci uspořádat a nastartovat tím dialog mezi rodiči a školou.

Po letních prázdninách budou následovat vzdělávací či dialogové aktivity, zaměřené pro určité skupiny a aktéry ve vzdělávání. Plánujeme například ochutnávku manažerské supervize pro ředitele škol, právní minimum pedagoga nebo seminář na téma raného vývoje v kontextu dvouletých dětí v MŠ. 


Autor fotografií: Adéla Mašková

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace