Rozvoj vzdělávacích zařízení 11.000.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 15. 1. 2018. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 16. 3. 2018

Seznam doporučených/nedoporučených projektů k financování v 1. výzvě IROP

Seznam doporučených/nedoporučených projektů k financování v 1. výzvě IROP - Rozvoj vzdělávacích zařízení

Text výzvy

Dne 15. 1. 2018 vyhlašuje MAS svatého Jana z Nepomuku 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na Rozvoj vzdělávacích zařízení. Alokace výzvy činí 11 000 000Kč. Projekty lze předkládat prostřednictvím ISKP2017+ do 2. 3. 2018 do 12hod.

Kritéria hodnocení projektů

Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace