Rozvoj vzdělávacích zařízení 6.479.803 Kč

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje výzvu Rozvoj vzdělávacích zařízení. Plánované vyhlášení výzvy 14. 1. 2019. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 29. 3. 2019 ve 12 hod.

Hodnotící kritéria

Kritéria hodnocení projektů

Text výzvy

Text III. výzvy IROP - Rozvoj vzdělávacích zařízení

Interní postupy

Interní postupy MAS pro hodnocení projektů IROP

Specifická pravidla

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Přílohy specifických pravidel

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce (naleznete po otevření odkazu Výzva č. 68 na stránce úplně dole)

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace