Seminář pro zájemce o dotace v rámci PRV

Ve středu 29.11. 2017 proběhl informační seminář pro žadatele v rámci 1.Výzvy k předkládání Žádostí o podporu operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020.

Zúčastnilo se 7 zástupců, kteří mají zájem o investice do zemědělských podniků.

Fiche „Podpora rozvoje zemědělského podnikání“ je v současné době ve fázi schvalování a ihned po schválení proběhne vyhlášení výzvy na stránkách www.mas.nepomucko.cz a bude vyhlášen další informační seminář. Předpokládaný termín je v únoru 2018.

Podporovány budou hmotné i nehmotné investice na rozvoj zemědělského podnikání v živočišné i rostlinné výrobě. Podpora může být určena také na investice do zemědělských staveb a technologií (pro rostlinnou i živočišnou výrobu) a pro školkařskou produkci. Do podpory mohou být zahrnuty investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení vlastní spotřebu v zemědělském podniku. Podpořit nelze investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta ani na pořízení kotlů na biomasu.

V případě zájmu o další informace nebo o zaregistrování mezi potenciální zájemce se obraťte na manažera PRV. Děkujeme.

 

Mgr. Miroslava Brožová

Manažer PRV

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

miroslava.brozova@masnepomucko.cz

733 301 255

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace