Setkání projektového týmu 15.11.2016

Setkání projektového týmu 15.11.2016 projektu Education of decision-makers and social service providers - quality in care

Územím MAS svatého Jana z Nepomuku zněla francouzština a slovinština

Typické listopadové počasové provázelo setkání realizačního týmu projektu Education  of  decision - makers and social services providers – quality in care,  který naše MAS realizuje společně se slovinskou Univerzitou v Mariboru a francouzským sdružením obcí CAP4. Žádost o grant podala naše Místní akční skupina v březnu 2016 do programu Erasmus+, klíčová akce 2 – vzdělávání dospělých. Přestože zájem žadatelů byl obrovský, naše žádost uspěla a společně s dalšími 5 organizacemi budeme v modulu Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe realizovat  v příštích dvou letech naše aktivity na velmi zajímavé téma: Rozvoj sociálních služeb na venkově prostřednictvím místního kapitálu.

Náš projekt je primárně zaměřen na vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů sociálních služeb.

Prostřednictvím našich aktivit a společných studijních návštěvě v partnerských zemích, by mělo u našich účastníků dojít:
- K reflektování skutečnosti, že sociální rozvoj v obcích a respektování potřeb obyvatel je nutnou součástí investičních akcí a budování infrastruktury,
- Schopnost reagovat na měnící se potřeby obyvatel a uživatelů služeb.

Po velmi příjemném mezinárodním setkání projektového týmu, které se uskutečnilo ve dnech 14. - 15.11.2016  v Nepomuku v přívětivém prostředí centr a volnočasových aktivit Fénix, za účasti zástupců všech tří participujících organizací je více než jasné, že náš čekají inspirující a nevšední setkání za účelem výměny zkušeno stí a porovnávání podmínek při poskytování  veřejných a sociálních služeb v zúčastněných zemích. Úžasnou překladatelkou do francouzštiny nám byla členka naší MAS paní Marie Bílková z  Prádla ,  které  děkujeme  i  za  její  nevšední  herecké  vystoupení,  jež  sebou  libozvučná francouzština nese. Pro nás české účastníky bylo příjemným zjištění, že slovinština má s češtinou mnoho společného a leckdy použití českého výrazu lépe a zábavně nahradilo zdlouhavé hledání správného výrazu v angličtině.
První mezinárodní setkání všech účastníků se uskuteční v březnu 2017 na území naší MAS.
Přivítáme 10 účastníků ze Slovinska a 9 účastníků z Francie. Zájemci o účast v projektu  hlaste  se  v kanceláři MAS svatého Jana z Nepomuku  nebo  na  email adela.maskova@masnepomucko.cz.

Autor článku: Adéla Mašková a Veronika Grossová
Autor fotografií: Michal Arnošt

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace