Setkání projektového týmu ve Spáleném Poříčí

Ve dnech 28. a 29. ledna proběhlo ve Spáleném Poříčí první mezinárodní setkání projektového týmu složeného ze zástupců MAS SJN, Syndicat de Lorge a EUROSUD.

***Scroll below for English

Ve dnech 28. a 29. ledna proběhlo ve Spáleném Poříčí první mezinárodní setkání projektového týmu složeného ze zástupců MAS SJN, Syndicat de Lorge a EUROSUD. Byli jsme rádi, že se nám setkání podařilo realizovat navzdory neutěšené situaci způsobené pandemií koronaviru.

Programem bylo projednání praktických záležitostí souvisejících s projektem, od otázek souvisejících s rozpočtem, přes plánování aktivit, stanovení profilu účastníků, nastavení úkolů jednotlivých partnerů, řešení otázek jazykové bariéry na mobilitách. Zahájení vlastního jednání jsme byli nuceni o několik hodin odsunout z důvodu testování na covid, jehož výsledek museli mít účastníci francouzské delegace k dispozici před sobotním odjezdem. 

Celkový program projektu je rozmanitý, skládá se ze studijních cest do každé partnerské země, dvou mezinárodních setkání projektového týmu a jednoho krátkodobého školení pro zaměstnance spolupracujících organizací. V otázce plánování cest bylo stanoveno, že krátkodobé školení zaměstnanců proběhne u EUROSUD v květnu tohoto roku. S účastníky první mobility se setkáme v říjnu, protože jejich cesta povede do Spáleného Poříčí.

Setkání se za Syndicat de Lorge zúčastnili Thibaut Guignard, Elodie Clérice, Fréréric Houée a Nolwenn Huby. Ze strany EUROSUD k nám přivítala Seraa Al-Nawajeh, předseda organizace Adriano Difronzo se z důvodu komplikací v cestovním ruchu setkání zúčastnil pomocí videohovoru. Za MAS SJN byl na jednání přítomen ing. Jindřich Jindřich, starosta Spáleného Poříčí a předseda MAS, Adéla Mašková, Veronika Grossová a Jaromír Kastner.

Děkujeme Hotelu Brdy za vynikající ubytování a Paní dýni za originální catering, který významně překračoval standardní rozměr stravování v prostředí české kuchyně.

---

On 28 and 29 January, the first transnational project meeting took place in Spálené Poříčí. Attendees included members of LAG SJN, Syndicat de Lorge and EUROSUD. We were very pleased that we managed to hold the meeting despite the difficult situation caused by the covid.

The programme focused on discussion over practical aspects related to the project, from questions over the budget, across the planning of activities, specification of the participant profiles, designation of tasks to the partners, to debate on overcoming the language barrier at the mobilities. The beginning of the doscussions had to be postponed for several hours due to the Covid tests because the French delegation needed to have the results ready before their departure.  

The project programme is quite extensive; it includes blended mobilities in each partnering country, two transnational project team meetings, and a short-term staff training for employees of the organisations. In terms of travel planning, a solution has been made to realise the short-term staff training at EUROSUD in May 2021. We will welcome the participants on the first blended mobility in October in Spálené Poříčí.

Attendees from the Syndicat de Lorge were Thibaut Guignard, Elodie Clérice, Fréréric Houée and Nolwenn Huby. From EUROSUD we welcomed Seraa Al-Nawajeh; Adriano Difronzo, the president of the organisation, participated via teleconference due to travel. On the part of LAG SJN, the participants were Jindřich Jindřich, the mayor of Spálené Poříčí and presidentof LAG SJN, Adéla Mašková, Veronika Grossová and Jaromír Kastner.

We would like to thank the Hotel Brdy for excellent accommodation and board services, as well as to Paní dýně as the catering she provided by far exceeded the traditional Czech cuisine.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace