Startér v roce 2018 je opět ve znamení mladých

Výzva grantového programu Startér byla letos zaměřená na mládež 13+ a to zejména proto, že tato cílová skupina nemá v našem území téměř žádné vyžití.

Ambici tuto smutnou bilanci změnit, mají tři žadatelé a jejich projekty, které hodnotila výběrová skupina MAS 5. září 2018 ve volnočasovém centru Fénix. Celkem bylo rozděleno 45 000 Kč, které jsme pro území získali z Plzeňského kraje.

Podpořené projekty:

1. Tvůj parkour-tvoje video-tvoje místo- tvůj Nepomuk (Fénix Nepomuk)

Projekt je zaměřen na mládež z Nepomuku a okolí, která se bude prostřednictvím parkouru věnovat společné seberozvojové aktivitě, která je pro tuto věkovou skupinu atraktivní (výše grantu 15.000 Kč)

2. MĚCHPIJÁDA – Měcholupská Olympiáda (RUM – Rádoby Umělci Měcholupští)

Předmětem projektu je odpoledne pro všechny věkové kategorie zaměřený na spolupráci ve skupině. Jedná se „Sranda Olympiádu“ kdy týmy různých věkových skupin plní netradiční úkoly jako je například hod holínkou.  Odpoledne je zakončeno koncertem dvou hudebních skupin. Aktivita zapojuje všechny věkové skupiny a začleňuje mladé lidi do kolektivu dospělých, čímž obohacuje komunitní život v obci (výše grantu 15.000 Kč).

3. Netradiční aktivity v Nepomuku (ZŠ Nepomuk)

Cílem projektu je zpestření prožitkového adaptačního kurzu pro žáky 6. tříd ZŠ Nepomuk s důrazem na schopnost spolupráce, budování vzájemné důvěry a řešení problematických situací při překonávání lanových překážek a orientačního běhu. Lanové aktivity formou nízkých překážek pod dohledem vyškolené osoby a orientační běh pro cca 500 dětí jsou vhodnou netradiční formou rozvíjení vzájemné spolupráce, schopnosti překonat vlastní strach z neznámého a prohlubování pohybových schopností a dovedností.  Použití drumbenů je velice široké a rozvíjí pestrou škálu schopností a dovedností – výtvarné, hudební, pohybové (výše grantu 15.000 Kč).

Děkujeme skvělé výběrové skupině MAS ve složení: Marie Bílková, Veronika Sklenářová, Jaromír Kastner a děkujeme všem žadatelům za to, že chtějí vyvíjet nové aktivity ve prospěch území.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace