Výzkum "Na pulzu mládeže generace alfa & Z"

Realizuje Asociace neformálního vzdělávání (ANEV) a slovenská organizace YouthWatch.

Máme novou generaci alfa. Jsou to děti, které se narodily do úplně jiného světa, než byl ten, který znají dnešní dospělí*é. Technologie a internet tvoří nedílnou součást jejich každodenního života a přináší nejrůznější příležitosti a výzvy. O tom, jak děti fungují v rodinách, ve škole nebo na kroužcích víme hodně, ale o tom, jak se jim v dnešním světě žije, jak tráví volný čas, jak navazují vztahy, co je zajímá, jak se učí a v čem jsou stejní*é nebo jiní*é ve srovnání s předchozí generací Z, víme pramálo, což je problém pro mnohé z nás.

“Politikové*čky, učitelé*ky, pracovníci*ice s mládeží, psychologové*žky i sociálních pracovníci*ice, pokud chtějí tvořit kvalitní strategie, poskytovat služby nebo navrhovat aktivity kvalitně, potřebují fenomény současné generace dobře znát. To je hlavní důvod, proč jsme se kvalitativní výzkum zaměřený na generaci alfa a Z, rozhodli*y uskutečnit. Až zpracujeme dostupné zdroje, uspořádáme fokusní skupiny a rozhovory s dětmi a mladými lidmi i  těmi, kteří*é s nimi pracují. Zjištění budeme sdílet s klíčovými aktéry*kami,” dodává expertka na vzdělávání Jolana Dočkalová.

  • Na prvním setkání členky pracovních skupin MAP IV diskutovaly o aktuálních trendech, výzvách a budoucích perspektivách dětí narozených v letech 2010 až 2025. Sdílely své zkušenosti, strategie i přístupy k efektivní podpoře a vzdělávání této generace.

  • Na dalším setkání jsme zpovídali 15 dětí a zaznamenali jejich názory.

  • Poslední setkání bylo věnováno rodičům.

Cíle

Realizovat první kvalitativní výzkum zaměřený na generaci alfa a Z v československém kontextu.

Zmapovat podobnosti a rozdíly v trendech generací alfa a Z v Čechách a na Slovensku. 

Závěry sdílet s klíčovými aktéry*kami a cílovými skupinami v Čechách a na Slovensku.

Harmonogram

Březen až duben 2024 expertní rozhovory a sekundární výzkum (desk research).

Květen až červen 2024 fokusní skupiny zaměřené na generaci alfa. Průzkum na MŠ, 1. a 2. stupni ZŠ, mezi pedagogy*žkami, pracovníky*icemi s mládeží a rodiči generace alfa.

Září až říjen 2024 fokusní skupiny zaměřené na generaci Z. Průzkum na SŠ a VŠ.

Říjen až listopad 2024 analýza a zpracování dat.

Listopad až prosinec 2024 prezentace výstupů.

Realizátoři

Asociace neformálního vzdělávání  (ANEV) má  zkušenosti s kvalitativním výzkumem v oblastech formálního a neformálního vzdělávání i práce s mládeží v českém i zahraničním kontextu. Organizace YouthWatch se zase dlouhodobě věnuje mapování trendů a životního stylu generace Z na Slovensku. Společně vytvoří expertní tým, který si klade za cíl zachytit fenomény generace alfa a Z v Česku a na Slovensku.

Na pulzu mládeže generace alfa & Z organizačně zajišťuje MAS Nepomucko. 

Podporovatelé

Na pulzu mládeže generace alfa & Z financuje program Erasmus+.

www.anev.cz

 


Autor fotografií: MAS kolektiv

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace