Vzdělávací mobilita v ČR přinesla novou inspiraci

Místní akční skupina opět oživila svoje území hostováním mezinárodní vzdělávací výměny zastupitelů měst a obcí a pracovníků s mládeží. V rámci programu Erasmus+ - vzdělávání dospělých proběhla mobilita, jejíž stěžejní součástí bylo sdílení příkladů dobré praxe v oblasti práce s mládeží v obcích.

Účastníci z bretaňského svazu obcí Syndicat de Lorge, členové a spolupracovníci asociace EUROSUD z italského Bari společně s přizvanými členy zastupitelstev a pracovníky s mládeží působící v území MAS načerpali inspiraci v prostředí předních českých volnočasových zařízení a nízkoprahových klubů.

V rámci programu jsme zavítali do sídla Městského úřadu města Vrchlabí, do Domu dětí a mládeže Sluníčko v Aši, do rokycanského klubu Akcent a do Salesiánského centra mládeže v Plzni s jeho Klubem Balón. V Městské knihovně ve Spáleném Poříčí proběhl seminář zaměřený na profil a potřeby dnešní mládeže ve věku 13+ vedený panem Janem Šeříkem.

Za nejvíce inspirující označili účastníci strategii vzdělávání města Vrchlabí ve spolupráci s místními středními školami a unikátní projekt zapojení rodilých mluvčí do škol zřizovaných městem.

Důležitým prvkem mezinárodních výměnných pobytů je stmelování účastníků v národních skupinách a získání jiného náhledu na vlastní aktivity v rámci řízených diskusí mezinárodní skupin. Při plánování programu jsme na tato aspekty pamatovali a vytvořili účastníkům dostatek příležitostí k výměně názorů a sebereflexi.

***

Learning Mobility in the Czech Republic Brings New Inspiration

Local Action Group Saint John of Nepomuk again freshened up its area by hosting a blended mobility in international exchange for councillors and youth workers from 11 to 15 October. Under the program Erasmus+ Education of Adults, this mobility focused on the sharing of examples of good practice in the field of youth work in towns. Mobility participants from the Syndicat de Lorge in Brittany, France, members and partners of EUROSUD in Bari, together with invited councillors and youth workers active inside the LAG SJN area drew inspiration from leading leisure organizations and youth clubs in the Czech Republic.

The program brought the international group to the meeting hall of the Municipality of Vrchlabí, to the Sluníčko Center for Children and Youth in Aš, to the Akcent club in Rokycany, as well as to the Salesian Youth Center in Pilsen with its Balon Club. The library in Spálené Poříčí hosted a workshop oriented on the profile and needs of today’s youth aged 13+; the presenter was Mr Jan Šeřík.

The participants stated that the most inspiring moment was the strategy of Vrchlabí in cooperation with local secondary schools and its unique project of engaging international volunteers in the schools operated by the city.

A vital component of international study visits and exchanges is improved cohesion among the members of the national groups as well as taking a different perspective to one’s activities. The program included directed international discussions so as to provide the participants with opportunities to exchange opinions and reflection.


Autor fotografií: Michal Arnošt

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace