Výzva č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova

Předběžné avízo o vyhlášení výzvy - MAS svatého Jana z Nepomuku, z.s. vyhlásí pravděpodobně v lednu 2023 Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci Programového programu Programu rozvoje venkova ve Fichích: Podpora rozvoje zemědělského podnikání, Podpora zahájení a rozvoje podnikání a Budování komunitních a vzdělávacích zařízení.

Fiche 1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání

Fiche 1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele

Výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví - orientační

Metodika výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví

Fiche 2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání

Fiche 2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání

Interní postupy MAS pro PRV

Interní postupy MAS pro PRV

Etický kodex

Etický kodex projektových manažerů, hodnotitelů a orgánů MAS pro PRV

Počet obyvatel v obcích 1.1. 2022

Počet obyvatel v obcích 1.1. 2022

Fiche 6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení

Fiche 6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení

Informace k zřízení přístupu do Portálu farmáře

Informace k zřízení přístupu do Portálu farmáře

Pravidla 19.2.1 Specifická pravidla pro žadatele

Pravidla 19.2.1 Specifická pravidla pro žadatele

Postup podání Žádosti o dotaci

Postup podání Žádosti o dotaci na MAS prostřednictvím Portálu farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci

Postup pro doplnění aktualizované Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře

Příručka pro publicitu

Příručka pro publicitu

Výzva MAS č. 5 PRV

Výzva MAS č. 5 PRV

Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku

Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikosti

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie velikost

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Podrobný postup pro doložení příloh k výpočtu Finančního zdraví žadatele

Podrobný postup pro doložení příloh k výpočtu Finančního zdraví žadatele

Metodické stanovisko č. 1 k preferenčním kritériím

Metodické stanovisko č. 1 k preferenčním kritériím

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace