Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 2.Výzva byla stornována z technických důvodů a 3.Výzva tak navazuje na úspěšně ukončenou 1.Výzvu Programu rozvoje venkova, ve které bylo ze strany MAS SJN podpořeno 15 projektů ze 16 podaných.

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 28. 3. 2019

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 28. 3. 2019

Počet obyvatel v obcích k 1.1.2018

Příloha k metodickému stanovisku č. 3 ke 3. výzvě MAS PRV

Metodické stanovisko k preferenčním kritériím

Metodické stanovisko č. 3 k fichi 2 a 3 ke 3. výzvě MAS PRV

Metodické stanovisko k preferenčním kritériím

Metodické stanovisko č. 2 ke 3. výzvě MAS PRV

Postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace